Vad kan göras för torsken i Östersjön?

Numera tycks torskforskarna anse att fisket Östersjön varit selektivt på fel sätt. Länge har fisket styrts in på att inte fiska de minsta fiskarna, utan bara de större. Detta har gjorts på inrådan av forskningen och forskarna. Såväl inom garnfisket som trålfisket. Något som nu anses vara en bidragande orsak till att torsken numera består av bara små fiskar. Framförallt i det östra beståndet.

Ett annat bidragande problem är sannolikt att torsken har brist på föda i form av djurplankton (när torsken är liten) samt skarpsill och småsill. Mängden djurplankton har minskat medan skarpsill och sill inte befinner sig på samma ställen som torsken under viktiga delar av torskens liv. Det senare beror sannolikt på syrebrist i stora delar av Östersjöns djupare områden och varmare hav. Varmare hav är dessutom i sig en bidragande orsak till syrebrist. Problemet med varmare hav och syrebrist kan inte åtgärdas genom förändringar som berör fisket utan kräver åtgärder mot växthuseffekten och klimatförändringar.

När det gäller fisket så kanske det som behövs är att det blir färre torskar så att de som finns kvar har tillräckligt med mat så de kan växa sig större. Rimliga förändringar skulle då inte vara de som fiskerifientliga forskare som Henrik Svedäng föreslår, dvs ett totalt trålfiskeförbud på torsk (det är förresten hans lösning på alla problem i havet). En sådan åtgärd skulle ju vad jag kan förstå ytterligare kunna förvärra problemet med födobrist. Den rimliga åtgärden vore istället kanske att fiska mer men då riktat mot mindre torskar. Att jämföra med Öresund (där trålning inte förekommit sen 1930-talet) är inte rimligt och adekvat. Där har problem med födobrist aldrig funnits.

För att det ska vara möjligt krävs att de noggranna tekniska bestämmelserna vad det gäller trålar för torskfiske i Östersjön tas bort. Detta för att möjliggöra fiske med rist som skiljer ut de större fiskarna så att de inte hamnar i trålen. Dessutom behöver sannolikt minimimåttet på torsk minskas. Bestämmelser om maskstorlek och sådant behövs dock även i fortsättningen.

Det bör noteras att det inte  idag finns något som helst överfiske på torsk när det gäller det östra beståndet. De senaste åren har i allmänhet inte mer än drygt hälften av kvoten fiskats upp. Att öra fisket är därför sannolikt inget problem rent beståndsmässigt.

Eftersom små torskar är svåra att sälja till konsumtion så kommer sådant fiske att ge yrkesfiskarna dåligt betalt vilket innebär att de som fiskar torsk också få andra fiskemöjligheter. Det betyder tillgång till fiskerättigheter för sill och möjligheter till laxfiske. Åtgärder för att möjliggöra försäljning av små torskar för konsumtionsändamål bör det också satsas på. Även små torskar kan ju användas till fiskbullar och fiskpinnar.

Eftersom det västra beståndet av torsk samtidigt är överfiskat kan fiske inte överflyttas dit. I det beståndet finns en bättre storleksfördelning så småväxtheten är inte problemet där men där finns ett annat stort problem. En stor mängd sälar som äter lika mycket torsk som det kustnära fisket fångar och dessutom förstör fångsterna för yrkesfiskarna. För att råda bot på problemen i detta fiske måste därför säljakt införas. Ett totalt trålfiskeförbud i Östersjön skulle med all sannolikhet så ut allt torskfiske på det västra beståndet för långt tid framöver då garnfisket inte kan överleva på grund av sälen.

Vad som behövs är alltså:

  • Avskaffade detaljregler för torsktrålar som används i Östersjön
  • Minskat minimimått för torsk från Östersjön
  • Införande av maximimått för torsk
  • Bättre avsättningsmöjligheter för småväxt torsk
  • Eventuellt ett ökat fiske av torsk i östra Östersjön (kan till en början med ske inom ramen för nuvarande kvoter)
  • Möjligheter för de som fiskar torsk i Östersjön att fiska lax och sill
  • Licensjakt på säl

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!