MSC förändrar sitt regelverk

För att ytterligare förstärka och driva på hållbara förändringar inom det globala fisket har MSC infört nya krav. De nya kraven som införs innebär att allt fiske som bedrivs på ett specifikt bestånd under en och samma resa ska uppfylla alla MSC:s krav för ett hållbart och välskött fiske.

Beslutet fattades av MSC:s styrelse för några veckor sen, efter en omfattande konsultation baserat på vetenskaplig analys och feedback från intressenter, samt på inrådan av MSC:s tekniska rådgivarkommitté. Intressenterna består av ett 50-tal olika NGOs, fiskeriorganisationer och handelsaktörer. Den tekniska rådgivarkommittén består av 15 experter inom marina vetenskapsområden och sjömatshandel.

”Vi har bedrivit en noggrann, objektiv och transparent process för att ta fram de nya reglerna. Oberoende granskning och aktivt deltagande av berörda aktörer är centralt för MSC:s arbete. Vi har ett åtagande att kontinuerligt utvecklas i takt med vetenskap och fiskeriförvaltning. Genom att tillkännage de nya reglerna kan vi upprätthålla vår världsledande standard.” säger Minna Epps, Programdirektör, MSC Skandinavien och Östersjöregionen, i ett pressmeddelande.

MSC initierade denna granskning på grund av den oro som uppstått kring den nuvarande regeln som tillåter ett fartyg att fånga fisk från ett och samma bestånd med både certifierade och icke-certifierade fiskeredskap eller fångstmetoder på en och samma resa. Något som inte kommer vara tillåtet när de nya reglerna träder i kraft.

När de nya kraven publiceras i augusti 2018 måste alla fisken i MSC-programmet vara införstådda med hur dessa regler eventuellt kan påverka deras verksamhet och vidta de åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

Jag kan inte se att något svenskt fiske påverkas av beslutet vid sidan av fisket av nordsjösill där endast snörpvad är godkänt. Samma fartyg, GG 764 Astrid, som fiskar MSC-märkt med snörpvad fiskar sannolikt på samma bestånd också med flyttrål. Ett redskap som rent miljömässigt inte är sämre så det blir i det fallet helt orimligt om MSC-märkningen skulle tas bort. Något danskt fiske som påverkas av förändringen kan jag inte hitta.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!