MSC förändrar sitt regelverk

För att ytterligare förstärka och driva på hållbara förändringar inom det globala fisket har MSC infört nya krav. De nya kraven som införs innebär att allt fiske som bedrivs på ett specifikt bestånd under en och samma resa ska uppfylla Läs mer…