Hur mycket av fritidsfiskarnas makrill säljs svart?

Fritidsfisket på makrill uppskattades  till 1 286 ton år 2016. Det kan vara så lite som 500 ton men också så mycket som 2 000 ton enligt den uppskattning som finns. Det yrkesmässiga kustnära fisket av makrill i Sverige landade totalt 285 ton. Det svenska fritidsfisket är med andra ord cirka 4 -5 gånger så stort som det kustnära yrkesfisket av makrill. Troligen är fritidsfisket ännu större än vad siffrorna ger vid handen då många som fiskar makrill inte ser sig som sportfiskare och inte nås av några enkäter. Hela det svenska yrkesfisket landade 3 701 ton makrill 2018. Fritidsfisket på makrill är alltså som minst cirka 25% av allt makrillfiske i Sverige. Sannolikt är det betydligt mer.

Alla vet också att en stor del av en makrill som fångas i fritidsfiske säljs svart. Hur mycket vet ingen. De som gör så redovisar sannolikt inte heller hur mycket de fångar och svarar troligen inte på enkäter.  Både detta faktum och den stora omfattningen av fritidsfisket på makrill borde innebär att fritidsfisket inbegreps i kvoten för makrill och fick en bestämd kvot med rapporttvång. Framförallt borde turfiskebåtarnas fångster vara en del av kvoten och omfattas av rapporttvång. Det borde i själva verket betraktas som yrkesfiske.

Källa till faktauppgifter är Havs- och vattenmyndigheten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!