Jag begriper inte problemet med Løkkefonden

Løkkefonden är en stiftelse med ändamål att hjälpa unga män som har problem. Det ser jag som en bra verksamhet. Grundare av Løkkefonden år 2012 var Lars Løkke Rasmussen som just nu också är dansk statsminister. Han grundade fonden tillsammans med de två företagsledarna Lars Kolind och Allan Søgaard Larsen. Fonden har inget med Lars Løkke Rasmussens roll som statsminister att göra.

Flera danska yrkesfiskare har skänkt pengar till fonden, men de är i det stora hela mycket små givare. Istället är det danska storföretag som är de stora givarna, exempelvis Axcel, Falck, Irma, Clear Channel, DSV, PWC, Bilka, Coca Cola, Adecco och ISS. Jämfört med vad de ger är yrkesfiskarnas gåvor till fonden små. Att yrkesfiskare skulle kunna köpa sig till förmåner som danska journalister och medier tycks tro, förefaller helt enkelt inte trovärdigt.

Danska journalister överskattar den makt som några stora fiskare, men små företag, faktiskt har. Lokalt i ett antal jylländska hamnar och kommuner har de inflytande men i det stora hela har de ingen makt i Danmark. Danska media är helt enkelt inte trovärdiga när det gäller de så kallade kvotkungarna. Det är svårt att förstå varför några yrkesfiskares gåvor skulle vara ett större problem än ett antal storföretags.

Dessutom begriper jag inte varför gåvor till Løkkefonden, som inte har något med Lars Løkke Rasmussen roll som statsminister att göra. Inte heller begriper jag vad det är för fel med att en statsminister har vänner som är yrkesfiskare eller får bo i sina vänners hus i Skagen. Många danska och svenska fiskare har hus eller lägenhet i Skagen. Detta är för att underlätta manskapsbyten och liknande som ofta görs i Skagen. Att låna ut sådana lägenheter och hus kan jag inte se som nåt märkligt.

Det stora fokus dansk media har på John-Anker Hametner Larsen är också märkligt. Han är inte en av de allra största innehavarna av fiskerättigheter och han har inga stora moderna fiskebåtar, utan en flotta av gamla båtar som i stort sett bara används periodvis för industrifiske. Under de perioderna sysselsätter hans båtar dock en hel del personer så han saknar inte betydelse i Thyborøn, men i Danmark handlar det om en betydelselös och maktlös man.

Två danska politiker är också spelat en helt ohederlig roll i den oacceptabla hetsen mot Hametner Larsen och så kallade kvotkungar. Det handlar om Ib Poulsen från Dansk Folkeparti som själv har en mindre fiskebåt och Simon Kollerup från socialdemokraterna som i praktiken agerar på uppdrag av en annan stor fiskerättighetsinnehavare (kvotägare), nämligen Thorupstrands Kystfiskerlaug. Det är märkligt att hans samröre med dem i dansk media inte anses vara lika stort problem som att Lars Løkke Rasmussen och John-Anker Hametner Larsen verkar ha lärt känna varandra och går på samma fester.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!