John-Anker Hametner Larsen – skrotbåtskungen

John-Anker Hametner Larsen i Thyborøn är en av de personer som dansk media kallar kvotkungar. Han skiljer sig dock på ett avgörande vis från alla andra som kallas kvotkungar. Han har bara fiskerättigheter till industrifisk och äger bara gamla båtar som alla andra yrkesfiskare skulle ha sålt till upphuggning för länge sen. Han har naturligtvis fått dem billigt och han äger så många båtar att han fiskar mycket mer än vad han har fiskerättigheter till. Han är troligen den som hyr in mest fisk av alla danska yrkesfiskare.

De flesta båtar äger han själv, men några är partrederier med andra ägare. De flesta är hemmahörande i Thyborøn, men enstaka hör hemma på andra platser.

Fiskebåtar ägda av John-Anker Hametner Larsen, byggår, hemort, andra delägare

L 207 Nordkap II, ?, Struer (kvotbåt)
L 224 Maja Hametner, 1974, Thyborøn
L 227 Grethe Hviid, 1975, Thyborøn
L 228 Susanita, 1975, Thyborøn, Trondur Fiskeri ApS äger 25%
L 229 Lykke Hametner, 1974, Thyborøn
L 441 Hametner Senior, 1984, Thyborøn
L 525 Thingholt, 1985, Thyborøn
R 500 Sophia Hametner, 1987, Christiansø
S 229 Maria Hametner, 1974, Skagen, Klaus Grøndal Jensen Fiskeri ApS, Michael Hübner Fiskeri ApS och Rasmus Westerholm Jacobsen Fiskeri ApS äger 10% var.

Det är på många sätt värt att uppmärksamma är att Hametner Larsen år 2005 gick i konkurs och hans fiskebåt L 229 Maria Hametner såldes då på tvångsauktion. Köpare var Fiskeriselskabet 2bis ApS.

Efter att därefter ha arbetat som anställd fiskare i 13 månader köpte han tillbaka sin båt som nu fick namnet L 229 Lykke Serup för att 2011 bli L 227 Grethe Hviid, men utan fiskerättigheter. Därefter har han bara köpt fler och fler gamla trålare som enbart används till industrifiske. Med en del av båtarna följde också fiskerättigheter. Idag har Hametner Larsen stora fiskerättigheter för tobis, brisling (skarpsill) och sperling (vitlinglyra).

I fiskeribranschen är Hametner Larsen också minoritetsdelägare i THE Konsortiet ApS som äger del i Triple Fish A/S som för sin del äger del i TripleNine Group, huvudägare i Fiskeriselskabet 2Bis. Huvudägare i THE Konsortiet ApS är Niels Arne Hounisen.

John Anker Hametner Larsen är dessutom huvudägare med 66% av aktierna och rösterna i företaget DayWork ApS som sysslar med arbetsförmedling och personaluthyrning. Övriga delägare är Jette Lund Jensen, politiker från Dansk Folkeparti, hennes man Mikael Lund Jensen och Venstre-politikern Thomas Danielsen. Han äger också fastigheter i Thyborøn och en slakteributik, café och restaurang, Slagter Byskov.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!