Danmarks största fiskebåtar 2018

De största fiskebåtarna i Danmark är i stort sett enbart pelagiska båtar. I stort sett alla är utrustade för fiske med trål och snörpvad. En båt är dock en räktrålare, det är R 38 Ocean Tiger. 3 av de 10 största båtarna (4 av de längsta) har svenska ägare och 3 har färöiska ägare. Två nya båtar har tillkommit, S 144 Themis och S 364 Rockall. Det är dock i stort små förändringar jämfört med 2017, både när det gäller danskflaggade båtar och danskägda båtar.

Det pelagiska fisket bedrivs i Nordsjön, Nordatlanten, Norska havet och Östersjön. De stora båtarna som finns på listan fiskar dock i allmänhet inte i Östersjön. Främst fiskas sill, makrill, blåvitling och skarpsill (brisling). De flesta av de pelagiska båtarna fiskar också tobis i Nordsjön under våren/försommaren. Räkfisket bedrivs i Nordatlanten.

Alla båtar ägs av relativt små familjeägda företag och de storföretag som äger många stora båtar i exempelvis Tyskland, Polen, Litauen och Nederländerna lyser med sin frånvaro i det danska fisket. Två företag, Astrid-koncernen och Gifico/Ginneton äger också stora båtar i Sverige.

HG 264 Ruth

HG 264 Ruth. Bild: Hirtshals havn

Största danska fiskebåtarna 2018 efter tonnage, namn, bruttoton, ägare

HG 264 Ruth, 3 720, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
HG 265 Asbjørn, 2 967, Asbjørn A/S (Magnusen)
HG 62 Beinur, 2 790, P/R Beinur (Tindskard)
HG 333 Isafold, 2 499, P/R HG 333 Isafold
S 264 Astrid, 2 352, Astrid Fiskeri A/S (Johansson)
R 38 Ocean Tiger, 2 223, Ocean Prawns (Barslund Jensen)
S 349 Gitte Henning, 2 150, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
S 364 Rockall, 2 135, Astrid Fiskeri A/S (Johansson)
E 349 Cattleya, 2 002, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
S 144 Themis, 1 568, Themis Fiskeri A/S (Ryberg)

Största danska fiskebåtarna 2018 efter längd, namn, meter, ägare

HG 264 Ruth, 88, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
S 349 Gitte Henning, 78, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
HG 62 Beinur, 78, P/R Beinur (Tindskard)
HG 333 Isafold, 76, P/R HG 333 Isafold
HG 265 Asbjørn, 75, Asbjørn A/S (Magnusen)
E 349 Cattleya, 70, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
S 264 Astrid, 70, Astrid Fiskeri A/S (Johansson)
S 364 Rockall, 70, Astrid Fiskeri A/S (Johansson)
S 205 Ceton, 63, Gifico ApS (Claesson)
S 144 Themis, 63, Themis Fiskeri A/S (Ryberg)

Största danska fiskebåtarna 2018 efter motorstyrka, namn, kW, ägare

HG 265 Asbjørn, 6 000, Asbjørn A/S (Magnusen)
HG 264 Ruth, 4 800, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
S 349 Gitte Henning, 4 800, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
HG 333 Isafold, 4 498, P/R HG 333 Isafold
R 38 Ocean Tiger, 3 961, Ocean Prawns (Barslund Jensen)
HG 62 Beinur, 2 999, P/R Beinur (Tindskard)
E 349 Cattleya, 2 999, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
S 264 Astrid, 2 999, Astrid Fiskeri A/S (Johansson)
S 364 Rockall, 2 999, Astrid Fiskeri A/S (Johansson)
S 205 Ceton, 2 999, Gifico ApS (Claesson)
S 144 Themis 2 999, Themis Fiskeri A/S (Ryberg)

När det gäller danskägda fiskebåtar tillkommer en lång rad räktrålare i länder som Grönland, Kanada och Estland. Kristian Barslund Jensen på Bornholm är genom sitt företag ägare av flera av dem medan Polar Seafood äger de flesta av dem. Polar Seafood har Helge Nielsen och Louise Schouv Petersen I Danmark som hälftenägare och de på Grönland boende Anders Jonas Brøns, Jens Kristian Friis-Salling, Henrik Leth och Michael Binzer som sannolika ägare av den andra hälften.

De svenskägda båtarna i Danmark ägs av människor som bor i Sverige och är därför inte att betrakta som danskägda utan svenskägda. De färingar som äger båtar i Danmark är bosatta i Danmark så jag hanterar de båtarna som danskägda.

Räktrålarna dominerar när det gäller tonnage och motorstyrka medan de pelagiska båtarna i stor utsträckning finns kvar bland de som är långa.

Polar Princess

Polar Princess. Bild: Polar Seafood

Största danskägda fiskebåtarna 2018 efter tonnage, namn, bruttoton, ägare

GR 6-54 Polar Princess, 3 787, Grönland, Polar Seafood Greenland A/S
Ocean Prawns, 3 751, Kanada, Ocean Prawns Canada Ltd (Barslund Jensen)
HG 264 Ruth, 3 720, Danmark, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
Atlantic Enterprise, 3 457, Kanada, Clearwater Ocean Prawns Venture (Barslund Jensen & Clearwater)
GR 6-49 Polar Amaroq, 3 047, Grönland, Polar Pelagic A/S (Polar Seafood)
HG 265 Asbjørn, 2 967, Danmark, Asbjørn A/S (Magnusen)
HG 62 Beinur, 2 790, Danmark, P/R Beinur (Tindskard)
GR 6-8 Acadienne Gale II, 2 550, Grönland, Polar Seafood Greenland A/S
GR 15-203 Polar Nanoq, 2 522, Grönland, Sigguk A/S (Polar Seafood)
HG 333 Isafold, 2 499, Danmark, P/R HG 333 Isafold

Största danskägda fiskebåtarna 2018 efter längd, namn, meter, ägare

GR 6-54 Polar Princess, 88, Grönland, Polar Seafood Greenland A/S
HG 264 Ruth, 88, Danmark, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
GR 6-49 Polar Amaroq, 86, Grönland, Polar Pelagic A/S (Polar Seafood)
S 349 Gitte Henning, 78, Danmark, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
HG 62 Beinur, 78, Danmark, P/R Beinur (Tindskard)
HG 333 Isafold, 76, Danmark, P/R HG 333 Isafold
HG 265 Asbjørn, 75, Danmark, Asbjørn A/S (Magnusen)
Ocean Prawns, 74, Kanada, Ocean Prawns Canada Ltd (Barslund Jensen)
E 349 Cattleya, 70, Danmark, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
Atlantic Enterprise, 70, Kanada, Clearwater Ocean Prawns Venture (Barslund Jensen & Clearwater)

Största danskägda fiskebåtarna 2018 efter motorstyrka, namn, kW, ägare

HG 265 Asbjørn, 6 000, Danmark, Asbjørn A/S (Magnusen)
GR 6-54 Polar Princess, 6 000, Grönland, Polar Seafood Greenland A/S
GR 6-49 Polar Amaroq, 6 000, Grönland, Polar Pelagic A/S (Polar Seafood)
GR 15-203 Polar Nanoq, 6 000, Grönland, Sigguk A/S (Polar Seafood)
EK-1202 Reval Viking, 5 520, Estland, Reval Seafood Oü (Barslund Jensen & Reyktal)
GR 6-8 Acadienne Gale II, 5 520, Grönland, Polar Seafood Greenland A/S
Atlantic Enterprise, 4 990, Kanada, Clearwater Ocean Prawns Venture (Barslund Jensen & Clearwater)
Ocean Prawns, 4 990, Kanada, Ocean Prawns Canada Ltd (Barslund Jensen)
HG 264 Ruth, 4 800, Danmark, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
S 349 Gitte Henning, 4 800, Danmark, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)

Det finns en viss osäkerhet för motoreffekten hos flera båtar från Grönland.

Källor är Dansk Skibsregister, DNV Vessel Register, EU:s skeppsregister, CVR och företagshemsidor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!