Svenska torsklandningar 2017 – båtar och företag

Torsk fiskas i Östersjön, Skagerak och Nordsjön samt i Kattegatt men där bara som bifångst vid annat fiske, dvs i första hand kräftfiske. Fisket bedrivs med bottentrål, backor (långrev) och garn. Backefisket är en specialitet för fisklägena på Listerlandet i Blekinge.

Torsken är uppdelat på flera olika kvotområden, västra och östra Östersjön, Kattegatt, Skagerak, Nordsjön och Norsk zon i Nordsjön. I västra Östersjön inklusive Öresund fiskas nästan uteslutande med garn medan bottentrål är vanligast i alla andra områden. I Kattegatt finns inget riktat fiske på torsk. Vid torskfiske i Skagerak och Nordsjön fångas också många andra arter som bifångst samtidigt som torsk är en viktig bifångst vid kräftfiske och räkfiske. Många av de båtar som landat mycket torsk från Skagerak och Kattegatt är därför också i första hand kräfttrålare och räktrålare.

Torsk är den värdefullaste konsumtionsfisken i Sverige, men det finns problem med både kvalitet och storlek i Östersjön. Anledningarna till det är främst syrebrist, klimatförändringar, varmare hav, övergödning, säl och skarv men tidigare årtiondens överfiske har också del i problemen.

Jämfört med sillfisket finns många fler företag och båtar som är verksamma i torskfisket och medan det är samma båtar som är störst i sillfisket oavsett hav så är det olika båtar beroende på hav i torskfiske. Några båtar förekommer dock inom torskfisket i de flesta havsområden, exempelvis VG 95 Stjärnvik, GG 73 Ingun, GG 500 Vingaskär och GG 504 Randi.

Ö-varvet_100_år-maj2016_ - 6 (1)

GG 500 Vingaskär

Svenska torsklandningar från Nordsjön (EU-zon) 2017, båt, ton, ägare, hemmahamn

GG 201 Bravik, 14, Bravik Fiskeri AB (Tullock), Styrsö

Svenska torsklandningar från Nordsjön (norsk zon) 2017, båt, ton, ägare, hemmahamn

GG 500 Vingaskär, 98, Vingaskär Fiskeri AB (Mats Johansson), Styrsö
GG 150 Älvsborg, 93, Ganefjord mer flera, Fiskebäck
GG 201 Bravik, 87, Bravik Fiskeri AB (Tullock), Styrsö
GG 181 Västerland, 42, Västerland AB (Sörensson), Hönö
GG 504 Randi, 19, Valöskär AB (Westerberg), Vrångö

GG 150 Älvsborg och GG 201 Bravik är två trålare som är helt inriktade på fiskfiske. En större del av året har de Hanstholm som bas för sitt fiske. Även för GG 500 Vingaskär är det riktade fiskfisket det viktigaste. Även i det fallet utgör sannolikt Hanstholm en bas för fisket när det bedrivs i Nordsjön och delar av Skagerak. GG 550 Vingaskär fiskar också torsk i Östersjön och har dessutom pelagiska fiskerättigheter. GG 181 Västerland som bedriver riktat fiskfiske är också en stor räkfiskebåt. GG 504 Randi är främst en räktrålare och torsken är sannolikt bifångst.

ingun1_Fiskeback_maj2016_ - 3

GG 73 Ingun

Svenska torsklandningar från Skagerak 2017, båt, ton, ägare, hemmahamn

GG 892 Strannefjord, 61, Hagberg & Hansson Fiske AB, Björkö
GG 73 Ingun, 29, Fiskeri AB Ingun (Ivarsson), Fotö
GG 181 Västerland, 22, Västerland AB (Sörensson), Hönö
GG 782 Sandefjord, 20, Sandefjord Fiske AB (Johansson), Fotö
GG 173 Vingafjord, 19, Vingafjord Fiske AB (Jonas Abrahamsson), Hönö
GG 32 Tristan, 19, Rossö Fiskeri (Lundgren & Olausson), Rörö
GG 39 Rossö, 18, Rossö Fiskeri (Lundgren & Olausson), Rörö
GG 840 Svanen, 17, Svanen Fiskeri AB (Larsson), Rörö
GG 504 Randi, 16, Valöskär AB (Westerberg), Vrångö
GG 146 Solvåg, 16, Lennart Axelsson, Rönnäng
GG 740 Norrland, 16, Christian Johannisson, Skärhamn

Svenska torsklandningar från Kattegatt 2017, båt, ton, ägare, hemmahamn

VG 95 Stjärnvik, 10, Johansson, Träslövsläge

GG 892 Strannefjord är en räktrålare och kräfttrålare som sannolikt också bedriver riktat fiskfiske. GG 173 Vingafjord bedriver riktat fiskfiske samt räkfiske, GG 73 Ingun och GG 782 Sandefjord är främst räktrålare medan VG 95 Stjärnvik, GG 32 Tristan, GG 39 Rossö och GG 840 Svanen främst fiskar kräfta. De får sannolikt sin torsk enbart som bifångst. De två sistnämnda bedriver också sillfiske i Skagerak och vissa år också i Östersjön. GG 146 Solvåg och GG 740 Norrland fiskar med garn och krok.

Svenska torsklandningar från Västerhavet per företag 2017, företag, ton, hemort, ägare

Vingaskär Fiskeri AB, 116, Styrsö, Mats Johansson
Ganefjord mer flera, 107, Fiskebäck
Bravik Fiskeri AB, 104, Styrsö, Tullock
Hagberg & Hansson Fiske AB, 72, Björkö, Hagberg & Hansson
Västerland AB, 64, Hönö, Sörensson
Rossö Fiskeri, 39, Rörö, Lundgren & Olausson
Valöskär AB, 37, Vrångö, Westerberg
Fiskeri AB Ingun, 35, Fotö, Ivarsson
Klingander, 26, Hönö
Sandefjord Fiske AB, 21, Fotö, Johansson

LA 338 Äran

LA 338 Äran. Bild: Sund-Sill

Svenska torsklandningar från västra Östersjön 2017, båt, ton, ägare, hemmahamn

TG 32 Anita, 78, Jonas Bergström, Trelleborg
VY 396 Stina, 78, Richard Nilsson, Visby/Herrvik
LA 338 Äran, 52, HB Missanas (Bengtsson), Ven
LA 71 Tacitus, 48, Patrick Karlsson, Borstahusen
LA 6 Helga, 42, Per Isaksson, Ålabodarna
VY 183 Anne-Rita, 37, Sven-Ove Nordin, Ljugarn/Sysne
MÖ 62 Louise, 32, Torbjörn Olsson, Lomma
VY 15 Jane, 32, Johannes Klingvall, Herrvik
YD 177 Isabella, 25, Hans Mattisson, Ystad/Simrishamn
MÖ 35 Sjollen, 25, HB Sjollen (Andersson & Kristensen), Lomma

Alla de båtar som fiskat mycket torsk i västra Östersjön är garnbåtar och väldigt mycket fiske sker i Öresund. Hälften av båtarna hör också hemma i olika fiskelägen vid Öresund. I några fall fiskar de också med backor (långrev) eller krok. Dessa båtar fiskar i många fall även sill med garn.

Svenska torsklandningar från östra Östersjön 2017, båt, ton, ägare, hemmahamn

KR 58 Arcona, 451, Blomberg, Vållö
KA 250 Almy West, 397, Almy West AB (Torkelsson), Bua/Saltö
VG 95 Stjärnvik, 369, Johansson, Träslövsläge
KA 15 Tallona, 295, Tallona AB (Fredriksson), Sturkö
VG 106 Theseus, 283, HB VG 106 Theseus (Torkelsson), Träslövsläge
KR 191 Mindy, 251, Mikael Öhlunds Fiske AB (Öhlund), Kårehamn
GG 359 Westerö, 246, Larsson, Hönö
KA 156 Karlsö, 245, F/F Karlsö AB (Hansson, i konkurs, båten såld), Hasslö
GG 44 Runavik, 226, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld), Fiskebäck
TG 12 Rönnskär I, 222, AB Lundahl & Lundahl, Trelleborg
GG 370 Mercy, 206, Olofsson, Hönö
SIN 59 Kungsö, 201, Broberg (ägaren död, båten såld), Simrishamn
SIN 17 Ymer, 148, Henriksson, Brantevik
SM 53 Glomskär, 135, DE Fiske AB, Öckerö/Öregrund
SIN 37 Linzy, 122, Haraldsson, Simrishamn
GG 73 Ingun, 108, Fiskeri AB Ingun (Ivarsson), Fotö
GG 504 Randi, 56, Valöskär AB (Westerberg), Vrångö
SIN 53 Gerd, 49, HB Ölandia (Höglund), Simrishamn

KR 58 Arcona

KR 58 Arcona som N 916 Scarlet Cord. Bild: Sydney Sinclair

GG 359 Westerö, GG 370 Mercy och SM 53 Glomskär fiskar också stora mängder sill i framförallt Bottenhavet. Bryngeld Fiskeri AB äger också GG 505 Polar som är en av de stora pelagiska båtarna med stort fiske av sill och skarpsill samt makrillfiske. Tallona AB äger en mindre snörpvadsbåt, KA 38 Stjörnfors, som fiskar sill vid kusten i Blekinge. GG 73 Ingun och GG 504 Randi är i först hand räktrålare på Västkusten. DE Fiske AB äger också torsktrålaren SIN 77 Falken.

Svenska torsklandningar från Östersjön per företag 2017, företag, ton, hemort, ägare

Blomberg, 465, Vållö
Almy West AB, 401, Bua/Saltö, Torkelsson
Johansson, 369, Träslövsläge, Johansson
Tallona AB, 300, Sturkö, Fredriksson
HB VG 106 Theseus, 283, Träslövsläge, Torkelsson
Mikael Öhlunds Fiske AB, 258, Kårehamn, Öhlund
Larsson, 246, Hönö
KF/F Karlsö AB, 245, Hasslö, Hansson
AB Lundahl & Lundahl, 235, Trelleborg, Lundahl
Bryngeld Fiskeri AB, 228, Fiskebäck, Bryngeld
Olofsson, 206, Hönö
Broberg, 201, Simrishamn
Henriksson, 148, Brantevik
DE Fiske AB, 135, Öckerö/Öregrund
Haraldsson, 124, Simrishamn
Fiskeri AB Ingun, 108, Fotö, Ivarsson
Richard Nilsson, 84, Visby/Herrvik
Jonas Bergström, 80, Trelleborg
Valöskär AB, 56, Vrångö, Westerberg
HB Missanas, 52, Ven, Bengtsson

Svenska torsklandningar totalt per företag 2017, företag, ton, hemort, ägare

Blomberg, 465, Vållö
Almy West AB, 401, Bua/Saltö, Torkelsson
Johansson, 379, Träslövsläge, Johansson
Tallona AB, 300, Sturkö, Fredriksson
HB VG 106 Theseus, 283, Träslövsläge, Torkelsson
Mikael Öhlunds Fiske AB, 258, Kårehamn, Öhlund
Larsson, 246, Hönö
KF/F Karlsö AB, 245, Hasslö, Hansson
AB Lundahl & Lundahl, 235, Trelleborg, Lundahl
Bryngeld Fiskeri AB, 228, Fiskebäck, Bryngeld
Olofsson, 206, Hönö
Broberg, 201, Simrishamn
Henriksson, 148, Brantevik
Fiskeri AB Ingun, 143, Fotö, Ivarsson
DE Fiske AB, 135, Öckerö/Öregrund
Haraldsson, 124, Simrishamn
Vingaskär Fiskeri AB, 116, Styrsö, Mats Johansson
Ganefjord mer flera, 107, Fiskebäck
Bravik Fiskeri AB, 104, Styrsö, Tullock

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Svenska torsklandningar 2017 – båtar och företag”

Kommentarer är stängda.