SFPO vill se ett förbud mot plastpåsar

Sveriges Fiskares PO är den största organisationen för yrkesfiskare i Sverige. De anser att plast i haven är ett stort problem och menar att det inte behövs utredningar om plastpåsar utan alternativen är ju redan kända. De har också en uttalad miljöpolicy som lyder:

Förorening och nedskräpning av haven är en stor internationell utmaning. SFPO anser att vi har ett gemensamt ansvar för att säkerställa ett rent och produktivt hav. I det här sammanhanget vill SFPO därför förtydliga att fiskeindustrins egen miljöpåverkan måste minimeras så långt som möjligt.

SFPO och dess medlemmar verkar för rent och produktivt hav genom att driva följande frågor:

  • Förebygga utsläpp av miljögifter och andra skadliga föroreningar för att kunna förse marknaden med säker sjömat.
  • Förhindra nedsmutsning och marint avfall från fiskerinäringen. Våra medlemmar ska eftersträva att landa allt eget avfall, anmäla och försöka lokalisera och återta alla förlorade fiskeredskap samt i möjligaste mån landa även skräp som fås upp från haven i samband med fiske. De ska även rapportera in oljeutsläpp som upptäcks under fisketurer.
  • Förbättra möjligheter till uppstädning och avfallshantering i haven och längs kusterna.
  • Säkerställa väl fungerande avfallshantering i hamnarna.
  • Etablera goda retur- och producentansvarssystem för skrotad fiskeutrustning och annat avfall.
  • Ta fram bättre kunskap om hur vi bäst kan skydda den marina miljön och ta denna kunskap till aktiv användning.
  • Utveckla skonsamma och selektiva fiskeredskap.
  • Skydda nyckelområden för produktion och fiske av sjömat, till exempel ålgräsängar, mot skadlig påverkan och exploatering.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!