Havs- och vattenforum har inte så mycket om fiske i år

Kommande vecka (16-17 maj) ordnar Havs- och vattenmyndigheten det årligt återkommande Havs- och vattenforum. Det är ett tillfälle för folk som sysslar med vatten och havsfrågor att träffas. Vissa år är det en hel del om fiske på konferensen, andra år mycket lite. I år är fokus på mer övergripande havs- och vattenresursfrågor med en viss anknytning till FN:s havskonferens förra året (2017). Det är miljöfrågor snarare än fiskefrågor som står i centrum. Det handlar om havsplanering och haven som en global resurs. Flera av programpunkterna berör miljön i Östersjön med de problem med övergödning och miljögifter som finns där.

Med andra ord är det kanske inte så mycket för mig att fokusera på i programmet då det är väldigt lite om fiske som sådant. Ändå finns det en del punkter som indirekt berör fiske. Havsplanering påverkar fisket och fiskets möjligheter, miljögifter och föreställningar om miljögifter liksom övergödning har också påverkan på yrkesfisket. En punkt på det stora programmet handlar dock mer specifikt om fiskfrågor, nämligen punkten om spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Även programpunkten om havsplanering kan vara intressant liksom den om regionala och lokala miljömål och vattenkvalitetsdata och den om hållbar blå tillväxt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!