De bebodda öarna i Göteborgs södra skärgård

Bebodda öar finns av två olika slag. Dels sådana som har har befolkning året runt, dels sådana som bara har befolkning under sommaren. I södra skärgården är Asperö, Brännö, Kössö (Köpstadsö), Styrsö, Donsö, Stora Förö, Stora Mosskullen och Vrångö  för närvarande öar med bofast befolkning året runt. Invid Långedrag har vi också Ängholmen som är förbunden med fastlandet via en bro. Styrsö-Tången, Donsö och Vrångö har varit och är fiskelägen. I Styrsös fall är det idag Styrsö-Sandvik som är fiskeläget.

När det gäller Vargö så har ön under senare årtionden ibland haft bofast befolkning året runt och ibland inte. Stora Källö hade bofast befolkning från 1700-talet och fram till början av 1900-talet. Känsö är ett specialfall då det är en militär ö. I allmänhet finns det folk där året runt, men de är väl inte att inte att se som bofasta i ordets rätta bemärkelse. Vargö hade bofast befolkning från mitten 1700-talet till mitten av 1900-talet medan Känsö hade bofast befolkning från mitten av 1700-talet till början av 1900-talet.

Öar som enbart har sommarbefolkning är Yttre Tistlarna, Valö, Kungsö, Sillfarsholmen, Kårholmen, Sjumansholmen, Knarrholmen, Lilla Källö, Rönnskär, Stenskär, Rivö, Lilla Mosskullen, Gäveskär, Böttö, Buskär och Vinga. Dessutom en liten holme precis utanför Styrsö-Bratten som jag inte hittar nåt namn på. Även mellan Brännö och Rivö finns en sådan ö med en fastighet. Yttre Tistlarna, Valö, Gäveskär, Böttö, Buskär och Vinga har haft bofast befolkning, dvs fyrvaktare och deras familjer. Efter andra världskriget försvann boendet på fyrplatserna allt eftersom fyrarna automatiserades. Även Rönnskär, Stenskär och Sillfarsholmen har haft fast befolkning, i det sutnämnda öarna under slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet och för Rönnskär in i nutid. Precis intill land vid Önnered har vi också Lilla Rösö, inte så långt från Stora Förö.

Kanske finns det ytterligare några som haft fast befolkning eller som har enstaka hus med sommarboende. Och Vinga hör väl egentligen till norra Skärgården.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!