ICES rekommenderar kraftiga minskningar av sillkvoterna

I Nordsjön såväl som i Östersjön rekommenderar ICES kraftigt minskade sillkvoter. Enda undantaget är Bottenhavet och Bottenviken.  I Östersjön rekommenderar ICES ingen fångst alls när det gäller vårlekande Rügensill:

ICES advises that when the MSY approach is applied, there should be zero catch in 2019. This advice applies to the catch of western Baltic spring spawning herring (WBSS) in subdivisions 20–24 and the eastern part of Subarea 4.

Svenska fiskare i Östersjön fångar framförallt Rügensill i Öresund med garn. En nollkvot kan drabba det småskaliga kustnära fisket mycket hårt då sillen fungerar som ett komplement till torsken. För två stora silltrålare i Östersjön (SIN 50 Laguna och SIN 602 Courage) som tar en mycket stor del av sin fångst i västra Östersjön skulle ett beslut enligt rekommendationen sannolikt vara katastrofalt. Kanske kan de kompenseras något genom att sill från Östersjön från och med nästa år (förhoppningsvis) kommer att få säljs för konsumtion utan restriktioner då gifthalterna numera är under gränsvärdena. Förhoppningsvis kan det innebär mer betalt för sillen.

Vårlekande sill fiskas också i Kattegatt och Skagerak (område IIIa) och rådet om hur mycket som får fiskas där är ännu inte klart. Det innebär en minskning med 17 000 ton jämfört med rekommendationen för 2018. I Kattegatt och Skagerak kommer kvoten med all sannolikhet inte att bli noll. Den vårlekande Rügensillen fiskas där ihop med höstlekande nordsjösill och lokalt lekande Skageraksill. Att minska fisket av enbart Rügensill där är mycket svårt då den inte går att skilja från Nordsjösill vid fisket.

Danmarks Pelagiske PO (DPPO) menar att detta betyder att ingen sill alls får fiskas i Skagerak. Något som skulle får stora konsekvenser för det svenska fisket som har ett inkomstbringande sillfiske i Skagerak på hösten. Även svenskt kustnära fiske skulle drabbas hårt och kustkvoten på makrill skulle ta slut fortare än kvickt då alternativet till att fiska sill blir att fiska makrill för de små. Svenska fiskare har en väldigt liten kvot på makrill, men det finns så mycket makrill att det går att fånga med håv inne i hamnar.

Även när det gäller höstlekande Nordsjösill så är rådet från ICES att kvoten ska minskas kraftigt inför 2019, närmare bestämt med 62% jämfört med 2018 enligt danska DPPO. Så här lyder rådet från ICES:

ICES advises that when the MSY approach is applied, catches in 2019 should be no more than 311 572 tonnes, which includes 291 040 tonnes for the A-fleet.

Sammantaget menar DPPO att det hela kommer att slå mycket hårt mot danskt fiske med en omsättningsminskning på 30%:

Her har man regnet sig frem til at de samlede forventede tab i omsætning for danske sildefiskere ligger på cirka 344 millioner kroner i forhold til 2018, en reduktion i omsætningen på cirka 30 procent for den samlede pelagiske sektor, der fanger sild, makrel og industrifisk.

Formanden for Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Fridi Magnusen, forklarer at når én fisker sejler ud, er det ikke op til ham eller hende, hvor mange fisk, der må komme i nettet. Danske fiskere er derfor dybt afhængige af de anbefalinger og bestemmelser, der hvert år fastsætter hvor meget og på hvilke vilkår, der må fiskes. Formanden påpeger videre, at fiskeriet er en langsigtet investering. Der er ingen kortsigtet gevinst. Et nyt fiskefartøj koster i omegnen af 250 millioner kroner, så det kræver både mod og mandshjerte samt ikke mindst stabile rammevilkår, at turde satse på fiskeriet. Brexit truer dansk fiskeri på livet. Derfor er det særdeles alvorligt, hvis de danske sildefiskere ovenikøbet, som følge af ICES anbefalingen, også står til at miste 30 procent af omsætningen næste år.

När det gäller sill i östra Östersjön är rådet följande:

ICES advises that when the EU multiannual plan (MAP) is applied, catches in 2019 that correspond to the F ranges in the plan are between 115 591 tonnes and 192 787 tonnes. According to the MAP, catches higher than those corresponding to FMSY (155 333 tonnes) can only be taken under conditions specified in the MAP, whilst the entire range is considered precautionary when applying the ICES advice rule. This advice applies to all catches from the stock, including those taken in Subdivision 28.1.

Detta skulle innebära en mycket kraftig minskning av fisket i östra Östersjön jämfört med 2018 då rådet var ”200236–331510, but catch higher than 267745 only under conditions specified in MAP”. En halvering är vad ICES rekommenderar med andra ord. Detta slår speciellt hårt mot det svenska fisket som har huvuddelen av sitt sillfiske i östra Östersjön. Möjligtvis kan det, vilket jag redan nämnt, kompenseras genom att båtarna kan sälja mer sill för konsumtion vilket ger mer betalt.

Danskt pelagiskt fiske (framförallt de som har stora fiskerättigheter för sill, som exempelvis Gitte Henning A/S, Astrid Fiskeri A/S, Rederiet Ruth A/S och P/R HG 333 Isafold) drabbas hårt av minskade sillkvoter i Nordsjön medan svenska yrkesfiskare drabbas mycket hårt av minskade sillkvoter i Skagerak (det mesta brukar fiskas av en enda båt, GG 764 Astrid) och minskade sillkvoter i Östersjön. Många svenska yrkesfiskare är ekonomiskt beroende av sillfiske så minskade sillkvoter är ett mycket stort problem.

För norra Östersjön, dvs Bottenhavet och Bottenviken rekommenderar ICES följande:

ICES advises that when the MSY approach is applied, catches in 2019 should be no more than 88 703 tonnes.

Det motsvarar ungefär rådet för 2018 (en liten minskning är det) så kustfisket i Norrland klarar sig rätt bra liksom de svenska båtar som har individuella fiskerättigheter i Bottenhavet och Bottenviken. Även finska yrkesfiskare lär klara sig hyggligt bra.

För skarpsill i Östersjön rekommenderar ICES:

ICES advises that when the EU multiannual plan (MAP) is applied, catches in 2019 that correspond to the F ranges in the plan are between 225 752 tonnes and 311 523 tonnes. According to the MAP, catches higher than those corresponding to FMSY (301 125 tonnes) can only be taken under conditions specified in the MAP, whilst the entire range is considered precautionary when applying the ICES advice rule. ICES advises that a spatial management plan is considered for the fisheries that catch sprat.

Detta innebär en något större skarpsillskvot 2019 än 2018. Något som innebär att de stora sillfiskebåtarna från Västkusten sannolikt kan klara av minskningen av sillkvoten utan några jättestora problem. För de båtar som är helt beroende av sillfiske i Östersjön är problemet dock betydligt större.

I Nordsjön rekommenderar ICES en i stort sett oförändrad skarpsillskvot:

ICES advises that when the MSY approach is applied, catches in the period from 1 July 2018 to 30 June 2019 should be no more than 177 545 tonnes.

ICES rekommendationer inför 2019 innebär inte några stora problem för de som är beroende av industrifiske i Nordsjön (såvida inte tobiskvoten nästa år blir mycket liten) men för de som är beroende av industrifiske i Östersjön som de svenska yrkesfiskarna kan det bli ett större problem.

Orsaken till rekommendationerna om minskade sillkvoter i Nordsjön är svaga årsklasser, dvs dålig reproduktion från 2014 och framåt. Detta beror sannolikt på födobrist på grund av varmare hav då detta påvisats i forskningen. Det har också resulterat i mindre storlek på sillen. Orsakerna till minskningen av de rekommenderade kvoterna i Östersjön är sannolikt samma. För det danska fisket del innebär detta kanske ett ökat fiske av sperling (vitlinglyra) nästa år (2019) men det är en fisk som används till fiskmjöl och inte till konsumtion. Därför ger sådant fiske mindre inkomster. Ett problem med det fisket är dock stora bifångster.

Samtidigt har forskningen kunnat konstatera att sardiner och ansjovis blivit vanligare i Nordsjön. Det finns idag inget fiske riktat mot dessa arter på vilka fisket är fritt. Ingen vet heller om det är möjligt att ha ett riktat fiske på dem i Nordsjön. Men svenska yrkesfiskare har erfarenhet av sardin- och ansjovisfiske från Västafrika så kanske nån borde försöka. Sannolikt handlar det i så fall om fiske i sydliga delar av Nordsjön.

Läs också:

ICES rekommenderar halverad torskkvot i östra Östersjön

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!