SFPO vill ha fartygsstöd för kustnära småskaliga Östersjöfiskare

Sveriges Fiskares PO vill ha stöd till det kustnära fisket i Östersjön som annars riskerar försvinna helt. Dessutom vill de öppna laxfisket för yrkesfiskare samt göra det möjligt för torskfiskare i Östersjön att få tillgång till den regionala sillkvoten. Så här skriver de:

Situationen för de svenska småskaliga kustnära Östersjöfiskarna har länge varit svår och inget har hänt från myndigheternas sida för att göra den bättre. Vi står nu inför en situation där krisen kan leda till att vi inte har några sådana fiskare kvar i Östersjön. Säl- och skarvproblematiken, frånvaron av möjligheter till lönsamhet och nu också den senaste rådgivningen från ICES tillsammans med alla ”rödljus” har lett fram till en situation som kräver kraftfulla åtgärder för att säkerställa att det svenska småskaliga kustnära yrkesfisket finns kvar även i framtiden.

SFPO har som förslag att införa ett särskilt ”fartygsstöd” till det småskaliga kustnära Östersjöfisket, liknande gårdsstöden inom jordbruket. Ett sådant stöd kan ge ekonomisk trygghet som på sikt också kan leda till ökad möjlighet till föryngring inom detta fiske. Ekonomisk trygghet och framtidstro är helt nödvändiga om det på sikt ska finnas något småskaligt kustnära svenskt yrkesfiske kvar i Östersjön, och båda är bristvaror med dagens förvaltning.

Förutom ”fartygsstöd” önskar SFPO också möjligheter för fler inom dessa fisken att komma in i fisket på den pelagiska regionalkvoten för att kunna bredda sitt fiske och få fler ben att stå på. En diversifiering av fisket ger en större trygghet och större flexibilitet. Vi vill också se att det kommersiella laxfisket åter öppnas. Det okontrollerade fritidsfisket på laxen kan inte få fortsätta – vi kräver att yrkesfisket (som lever med strikta kontroller) får sin del i laxfisket tillbaka.

SFPO kommer att diskutera idén om ”fartygsstöd” vidare med kustkommuner, länsstyrelser, myndigheter och politiker och hoppas att den kan genomföras snarast möjligt för att avhjälpa en akut situation som ingen önskar.

Peter Ronelöv Olsson, SFPO

Jag tycker personligen att fartygsstöd inte är en bra metod, men kan samtidigt konstatera att det finns liknande bidrag till yrkesfiskare i Danmark på grund av de låga fiskekvoterna i västra Östersjön. Förhållanden i olika länder borde vara likartad-

Inte heller tror jag att fritidsfisket är den stora boven när det gäller laxen även om jag anser att också fritidsfisket måste regleras i den mån det går. Istället är det framförallt polskt tjuvfiske som är ett problem för laxen i Östersjön. Att laxfisket längs Norrlandskusten ska drabbas av lägre laxkvoter på grund av polskt tjuvfiske är förstås oacceptabelt. Samtidigt går det inte att höja kvoten i Norrland som yrkesfisket där vill då det polska fisket tar lax från alla möjlig älvar i Östersjön, inte bara lax som leker i polska älvar.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!