De bebodda öarna i Göteborgs norra skärgård

Större delen av Göteborgs norra skärgård ingår i Öckerö kommun men en del tillhör Göteborgs kommun. Bofast befolkning finns idag på Fotö, Hönö, Grötö, Kalvsund, Florentinerskäret söder om Björkö, Björkö, Öckerö, Hälsö, Knippla, Hyppeln och Rörö. Samtliga de nämnda öarna förutom Grötö har varit fiskelägen vilket Fotö, Hönö (med två fiskelägen, Hönö-Röd och Hönö-Klåva), Öckerö, Björkö (Skarvik) och Rörö fortfarande är.

Lilla Varholmen i Göteborgs kommun som numera sitter ihop med Hisingen genom en bred vägbank har också fast befolkning och har varit bebott sen sillperioden. Även Långholmen som har en bro till Sandvik på Hisingen är bebott året runt.

Öar med befolkning bara på sommaren är Risö sydost om Fotö, Långholmen utanför Hönö-Klåva hamn, Molinsskäret söder om Florentinerskäret, Fjärholmen norr om Kalvsund och väster om Björkö och Skarviks holme som idag har fast förbindelse till Björkö i Öckerö kommun.

Därtill kommer en mängd öar nära Hisingens kust som ligger i Göteborgs kommun. Däribland Lilla Porsholmen, Stora Porsholmen, Stora Varholmen, en ö med okänt namn öster om Stora Varholmen med ett hus och två öar väster om Stora Varholmen som också verkar ha enstaka hus.

Antalet öar som varit befolkade året runt har dock tidigare varit större än det antal som redovisas ovan. Vi har fyrplatsen Vinga i söder som hade fyrvaktarbefolkning samt Stora Varholmen, Skarviks holme, Ängholmen nordost om Björkö, Risö och Rammen som alla tre var befolkade under sillperioden på 1700-talet och början av 1800-talet. Skarviks holme och Stora Varholmen hade fast befolkning till början av 1900-talet.

Jag har säkert missat nåt men det är bara att upplysa mig så jag får det rätt.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!