Bebodda öar i Marstrandsskärgården

I Kungälvs kommun ligger en lång rad öar från Nordre älvs utlopp i söder till Marstrand och Lövön i norr. Detta kan kallas Marstrandsskärgården eller Kungälvsskärgården. Förutom de stora öarna kring Marstrand finns det idag väldigt få öar med bofast befolkning. Fjällsholmen, Gillholmen, Långön (kan ha förlorat sin bofasta befolkning), Brunskär, Marstrandsön, Klåverön, Koön, Instön, Nordön, Älgön, Brattön och Lövön (sannolikt en tidsfråga innan den bofasta befolkningen försvinner) är idag de bebodda öarna. Det är inte ett område känt för att haft några mer betydande fiskelägen. Det enda som varit någorlunda betydande är nog Brunskär.

Tidigare har det dock funnits befolkning på en lång rad andra öar såsom Stora Bastö, Kråkerön, Erholmen (Ärholmen, en lotsplats och gastillverkingsstation), Vannholmarna och Vannholmen ända till efterkrigstiden på 1900-talet. Under sillperioden på 1700-talet fanns det bofast befolkning också på Lilla Bastö, Saltö, Risholmen, Ljungholmen, Lilla Ljungholmen, Flatorna (Nole Flatan, Brända Flatan och Södra Flatan), Stensholmen-Lilla Rörholmen, Sleva (Markattorna), Björsholmen och Buholmen. Det var det område som hade den tätaste koncentrationen av sillsalterier och trankokerier i Bohuslän.

Öar som idag är befolkade enbart på sommaren är Stora Bastö, Trälen (en kommersiell exploatör kallar idag ön för Lilla Fjelsholmen, både stavning och namn är märkligt), Vrångholmen, Vrångholme huvud med ett enda hus och med gångbro till Vrångholmen, Buholmen och Björsholmen som ligger mellan Lövön och fastlandet.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!