Partierna om fiskeripolitiken och fisket – vänsterpartiet

Tidningen Svensk Fisknäring har inför valet ställt några frågor till de svenska riksdagspartierna om fiskeripolitik och fiske. Det är ganska breda frågor som inte går på detaljer:

  1. Konkret, hur vill du främja svensk fisknäring och svenskt yrkesfiske?
  2. Vad är din blid av den gemensamma fiskeripolitiken på Eu-nivå och regleringen i Sverige?
  3. Din syn på det svenska yrkesfisket förutsättningar och vad som behöver ändras?
  4. Hur ser framtiden yrkesfiske ut om du får bestämma?

Jens Holm från Vänsterpartiet är den som är tillfrågad för vänsterpartiets del. Han svarar så här:

Svaret på fråga 1 är det självklara och naturligt, Det finns ingen anledning att ha några invändningar mot det. Det är rimligt och vettigt. Alla är nog överens med Jens Holm på den punkten vilket dock också innebär att svaret säger mycket lite om vilken politik vänsterpartiet faktiskt vill och kommer att föra på det fiskeripolitiska området.

När det gäller punkt 2 visar Holm upp en bristande kunskap om verkligheten. Det finns idag inga kvoter i svenskt område där politikerna inte följt de vetenskapliga råden. Holm är helt enkelt oinformerad och okunnig på denna punkt.

När Holm på fråga tre säger att han vill att vi ska konsumera mer svenskfrångad fisk är det ett uttalande som rimmar väldigt illa med vad han konkret vill. Han vill förbjuda bottentrålning i marina reservat vilket skulle innebära att ingen svensk räka skulle landas varvid resultatet skulle bli att vi äter mindre svenskfångad fisk (inkl. skaldjur).

Vidare finns det ett stort problem i svenskt fiske som omöjliggör målet. Det är det faktum att  svenska yrkesfiskare inte klarar att fånga den kvot de är tilldelad för de flesta arter. Endast om det blir fler yrkesfiskare skulle kvoten av många arter kunna fiskas upp. När det gäller torsken i Östersjön krävs också åtgärder mot sälen.

Dessutom måste Livsmedelsverkets rekommendationer för sill i Östersjön ändras då sillen inte längre innehåller skadliga mängder gifter. För mig förefaller det som om Jens Holm enbart svarat med en plattityd vilket visar på att han faktiskt är dåligt insatt i frågan.

Mot svaret på punkt 4 finns inget att invända. Det är självklarheter som alla håller med om. Därför är det också ett ganska intetsägande svar vad det gäller Vänsterpartiets fiskeripolitik.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!