Partierna om fiskeripolitiken och fisket – socialdemokraterna

Tidningen Svensk Fisknäring har inför valet ställt några frågor till de svenska riksdagspartierna om fiskeripolitik och fiske. Det är ganska breda frågor som inte går på detaljer:

  1. Konkret, hur vill du främja svensk fisknäring och svenskt yrkesfiske?
  2. Vad är din blid av den gemensamma fiskeripolitiken på Eu-nivå och regleringen i Sverige?
  3. Din syn på det svenska yrkesfisket förutsättningar och vad som behöver ändras?
  4. Hur ser framtiden yrkesfiske ut om du får bestämma?

För socialdemokraterna är det Marianne Pettersson som svarat och hon svarar så här:

Grundläggande för hennes svar är att de är generella och svepande. Svaren blir därför också ganska intetsägande och dessutom ett tydligt försvar av det existerande. Naturligtvis säger hon att socialdemokraterna vill gynna det kustnära fisket, naturligtvis vill de utveckla fisket och fiskodlingen, naturligtvis ska fisket vara hållbart och reglerna förenklas. Svaren är förutsägbara, det är sådant som alla och alla partier håller med. Det är slutligen bra att hon tycker att sälstammen måste förvaltas och det är att hon vill införa licensjakt på säl vilket ju är det enda rimliga. Selektiva redskap kommer inte att lösa problemet.

Det känns som om det är en politruk som svarat på frågorna. Inget som kan kritiseras men helelr inget som verkligen i praktiken kommer att betyda nåt eller förändra nåt. Samtidigt har hon ju ett problem, socialdemokraterna vill ha totalt bottentrålsförbud då de tagit ett sådant beslut på sin kongress. Det skulle innebär ett slut för i stort set allt svenskt fiske förutom det mest storskaliga och mest småskaliga. Huvuddelen av det kustnära fisket skulle slås ut.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!