Kustnära norskt räkfiske har minskat kraftigt

År 2007 fiskades 6 120 ton räkor i Norge innanför territorialvattengränsen på 12 sjömil. 2017 fiskades bara 3 630 ton. Det finns naturligt stora variationer i hur mycket räka det finns beroende på hur fortplantningen gått i Skagerak. Men forskare menar att det inte kan vara den enda förklaringen då räkorna försvunnit helt och hållet från vissa områden.

Misstanken är att det är laxodlingarna som orsakat räkorna försvinnande. Det är välkänt att de kemiska medel som används för att bekämpa laxlus, som gör stor skada i laxodlingar, också skadar räkor. Medlen dödar laxlus men också räkor som lever i närheten av odlingarna. Forskarna på norska Havforskningsinstituttet menar dock att de ännu inte har några belägg för att laxlusmedlen påverkar räkbestånden:

Guldborg Søvik, der er Norges ledende forsker på rejer ved Havforskningsinsituttet, mener der er flere forhold der spiller ind på den lavere rejebestand. Hun forklarer blandt andet, »I dag har vi ingen forskning, som kan holdes op mod hvor stor en andel af rejerne der er forsvundet. Vi kan bare konstatere at det sker. Rejebestanden langs norskekysten er på vej ned. Dette har vi fra fiskernes, men også egne observationer,« siger hun videre, og påpeger at man kender til bunds bestand niveauet for rejerne i Barentshavet, Nordsøen og Skagerrak, men langt mindre til forholdene for rejerne kystnært. Hun konstaterer på den baggrund, at det har man set under kysttogtet, et togt som også viste store lokale variationer af rejer langs kysten, men også store forskelle mellem inden og udenskærs forekomster.

Årsagerne kan være mange og flere forhold kan påvirke bestanden, fortæller Søvik videre. »I Skagerrak ser vi at årsklassene har været meget små siden 2007 og 2008. Dette kan betyde at færre rejelarver driver nordover langs kysten. Dårlig rekruttering her, kan også skyldes ringere fødegrundlag, ligeledes kan overfiskeri også spillet lidt ind nogen steder.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!