Yrkesfiskare: Östersjötorsken är inte utrotningshotad

Sveriges Fiskares PO (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare. Vi organiserar yrkesfiskare längs Sveriges alla kuststräckor och har ca 250 medlemsfartyg, varav många i Östersjön – där en del trålfiskar och andra fiskar med garn efter torsk. Jag är ordförande för SFPO, som bl.a. deltar i arbetet i den rådgivande nämnden för Östersjön (BSAC).

Jag och många med mig satte kaffet i vrångstrupen när vi såg inslaget om Östersjötorsken i Nyhetsmorgon den 20 augusti. Sällan har ett programinslag varit så ensidigt överdrivet och behäftat med grava felaktigheter som i samtalet med bevarandefilmaren och fotografen Joakim Odelberg, vars okunskap på området lyste klart igenom för alla oss som arbetar med Östersjöfiskefrågor.

Svenskt yrkesfiske är världsledande i inte bara kvalité på fångster, utan också i fråga om selektivitet och miljötänk och det svenska yrkesfisket är långsiktigt hållbart. Mot denna bakgrund känner vi oss faktiskt kränkta av inslaget, som var fel i nästan alla delar. Om svenskt trålfiske i Östersjön skulle sluta fiska så skulle andra nationers fiskare fiska i stället med mer miljöbelastande redskap, summa summarum skulle detta innebära en stor miljöförsämring.

Programinslaget var så dåligt att vi ansåg oss tvingade att tilldela det ”Veckans bottennapp”, . Vi har anmält det till Granskningsnämnden.

I inslaget framställdes trålning som ett destruktivt fiskeredskap, utan något som helst stöd för det tyckandet. Liknande tankegångar framförs ideligen av en organisation vid namn BalticSea2020. Vi finner det mycket märkligt att ni helt okritiskt låter en icke-fiskekunnig person få framföra sådana synpunkter i opinionsbildande syfte. Inte någonstans i inslaget nämndes ett EU-perspektiv fram (som borde ha gjorts), utan allt fokus var på svenskt fiske.

I inslaget slog han fast gång på gång att Östersjötorsken är utrotningshotad. Detta är totalt felaktigt, däremot är det rätt att situationen är problematisk. Att påstå att Östersjötorsken är utrotningshotad när Internationella havsforskningsrådet (ICES) i sina råd till EU föreslår att kvoten för torsk i västra Östersjön ska höjas med mer än 100 procent förefaller oss grovt oseriöst.

Att tala väl för det småskaliga kustnära yrkesfisket i Östersjön klingar falskt, synnerligen falskt när man i inslaget inte ens nämnde sälen. Sälen har slagit ut stora delar av det svenska småskaliga kustnära yrkesfisket i Östersjön och riskerar – om inget görs åt sälproblematiken – att slå ut det fullständigt.

Att våra fiskare skulle slå sönder vrak (nationalskatter) är kvalificerad smutskastning.

Östersjötorsk används inte för fiskmjölsproduktion. Anledningen till att kvoterna inte fiskas upp är hänförliga till prisbilden på torsk från Östersjön. Denna prisbild är dålig, huvudsakligen till följd av det ständiga svartmålandet av trålfisket.

Avslutningsvis låt oss fastslå att Östersjöns miljöproblem är mycket stora. Trålfisket är ett offer för dessa miljöproblem, inte något som orsakar problem. Det ständiga simpla skuldbeläggandet av trålfisket i Östersjön är något som förtjänar ett programinslag.

När TV4 i framtiden ska ha inslag om yrkesfiske föreslår jag er att ta kontakt med personer som vet vad de talar om. Kompetenta personer att tala yrkesfiske med finns i Sverige vid SLU Aqua och Havs- och vattenmyndigheten, härutöver deltar jag gärna såsom representant för fiskerinäringen om så önskas.

Vi betackar oss för sådana rent ut sagt dåliga inslag som det som föranlett detta brev!

Jag ser fram emot ett svar på detta brev!

Med vänlig hälsning
Peter Ronelöv Olsson, Ordförande SFPO

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!