Minskade sillkvoter i Östersjön

EU-kommissionen har kommit med sina förslag om kvoterna i Östersjön för 2019. När det gäller sill föreslår de en minskning av kvoten (TAC) med 63% vilket ger en kvot på 6 404 ton för det västra beståndet. Orsaken är inte att beståndet minskat i storlek utan att ICES ändrat bedömningsgrunderna så att beståndet nu anses behöva vara större för att anses vara inom säkra biologiska gränser.

Beståndet är oförändrat i storlek men ICES anser att det behöver öka i storlek. ICES hade därför rekommenderat en noll-kvot. Men det hade inneburit att fisket helt skulle slagits ut i Gilleleje och att många andra yrkesfiskare i både Danmark och Sverige skulle fått problem. Därför föreslår kommissionen ändå en kvot.

Sannolikt kommer en motsvarande minskning att bli aktuell när det gäller kvoten i Kattegatt och Skagerak när den ska bestämmas. Det västra sillbeståndet i Östersjön (rügensill) leker i Östersjön men äter upp sig i Skagerak och Kattegatt. I Skagerak och Kattegatt blandas rügensill med nordsjösill och lokalt lekande sill i Skagerak så det är knepigt att bestämma kvoten där.

När det gäller centrala Östersjön så föreslår kommissionen en minskning av kvoten på 26% till 170 360 ton vilket följer den långsiktiga förvaltningsplan som finns.I Bottenhavet föreslås en minskning av kvoten med 7% till 88 703 ton och i Rigabukten en ökning med 9% till 31 044 ton.

När det gäller skarpsill föreslår kommissionen i praktiken en oförändrad kvot (ökning med 3% till 270 772 ton).

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!