Tonfiskmärkningen denna sensommar har gått mycket bra

2017 märktes för första gången blåfenad tonfisk i vattnen runt Sverige och Danmark. Totalt märktes då 18 tonfiskar med avancerade satellitsändare. Under augusti och september i år beräknades det att finnas förutsättningar för att märka ytterligare 10-20 tonfiskar och bidra till kunskapen om fiskarnas vandringar i Atlanten.

– Vi ser det här som ett flerårigt försök där vi för varje år bygger ny kunskap om den blåfenade tonfiskens vandrings- och utbredningsmönster men också om beståndets status, födoval och om detta påverkas av ett förändrat klimat, säger Andreas Sundelöf, forskare på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) och projektledare för den svenska delen av märkningarna under 2017, i ett pressmeddelande.

2017 års märkning var ett samarbetsprojekt mellan SLU Aqua, DTU Aqua och WWF med finansiering från ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna). I Sverige genomfördes märkningarna i samarbete med Sportfiskarna.

2018 har märkningarna fortsatt i ett danskt projekt som koordineras av DTU Aqua. En del svenska sportfiskare har medverkat i det danska forskningsfisket, som skett i samma områden i Skagerak som förra året. Fram till den siste augusti hade 38 tonfiskar märkts vilket ju är betydligt fler än målsättningen på omkring 20 tonfiskar.

Under sommaren 2017 observerades gott om blåfenad tonfisk i Sverige, men i år är antalet observationer färre. Fiskens utbredning påverkas av den lokala miljön. Den följer bytesfisk som makrill, näbbgädda och sill plus att den även har preferenser när det gäller temperatur. Många faktorer bidrar alltså till hur infångningen och märkningen av tonfiskarna kommer gå denna gång. Resultaten från märkningarna i år visar dock att det sannolikt finns precis lika mycket tonfisk i år som förra året. Mycket tonfisk visar också att det finns mycket makrill och sill.

Fjolårets märkningar avslutades i oktober. Då hade totalt 18 blåfenade tonfiskar märkts: 14 i Sverige och fyra i Danmark. När märkena släpper från fiskarna, vilket sker efter ungefär ett år, skickar de information om fiskarnas rörelsemönster.

– Vissa märken har tyvärr inte gett oss all den information vi önskat men vi väntar fortfarande på att fler märken ska aktiveras och skicka sin information till oss. Preliminära resultat tyder på att rör sig om fisk från Medelhavet men först i september kommer vi ha alla märkens data och påbörja analyserna för att redovisa resultaten, säger Andreas Sundelöf.

Från samtliga fiskar togs också DNA-prov. I kombination med märkenas information om rörelsemönster kan dessa avslöja vilket bestånd våra nordliga tonfiskar tillhör: det bestånd som leker i Medelhavet eller det bestånd som leker i Mexikanska golfen. Den informationen är viktig för den framtida förvaltningen av blåfenad tonfisk.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!