Både upp och ner för torskkvoterna i Östersjön

EU-kommissionens förslag om torskkvoterna (TAC) för Östersjön innebär att torskkvoten i västra Östersjön ökas med 31% till 7 340 ton vilket är helt i linje med den vetenskapliga rådgivningen från ICES. Förbudet mot fiske under lekperioden i februari-mars föreslås också försvinna vilket förvånat miljöorganisationer som menar att det riskerar att minska möjligheterna för beståndet att ytterligare växa till sig. Eftersom fritidsfisket är omfattande på detta bestånd finns det också begränsningar för hur mycket torsk detta fiske får fånga, max 5 torskar per dag.

När det gäller det östra torskbeståndet som är svårt ansatt av syrefria bottnar (endast ett av tre traditionella lekområden finns kvar) och polskt tjuvfiske så förelås kommissionen en minskning med 15% till 24 112 ton. Torsken är också mycket småväxt. Detta är en större kvot än den som ICES rekommenderat. Miljöorganisationer som Fishsec kritiserar detta förslag då de menar att det är oansvarigt med tanke på det östra beståndets omfattande problem.

Även när det gäller lax finns det omfattande polskt tjuvfiske. Inga förslag på vad som ska göras åt detta har föreslagits av EU-kommissionen. Kvoten föreslås öka med 15% till 104 996 individer. Nästan allt laxfiske i Sverige sker vid Norrlandskusten och det finns inget svenskt fiske med långrev eller drivgarn i södra Östersjön. I andra länder finns det dock ett fiske med långrev. Drivgarnsfiske är förbjudet. ICES rekommendation om laxfiske är att det enbart ska ske vid älvmynningar så at varje älvs bestånd kan förvaltas enskilt. De tycker alltså allt allmänt kustfiske utanför älvmynningsområden och havsfiske kanske borde avvecklas. I Finska viken föreslås en ökning med 1% till 9 879 individer.

Slutligen föreslås en kraftig ökning av rödspättekvoten med 43% till 10 122 ton. I Östersjön inklusive Öresund fiskas också andra kvoterade arter som exempelvis piggvar. De ingår i allmänhet i gemensamma kvoter för Skagerak, Kattegatt och Östersjön eller för Kattegatt och Östersjön.

Ett förslag när det gäller ålfisket planeras senare under året.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!