Djupviks varv

Djupviks varv startades 1894 av Johannes Johansson som tidigare verkar som båtbyggare och lantbrukare i Vasseröd på Orust där han arbetade ihop med kusinen Albin Abrahamsson på varvet som ägdes av den senares far. Gården brann ner 1893 varefter familjen valde att flytta till Djupvik på västra sidan av Tjörn där ett varv startades. Bostadshuset köpet i Rörtången, monterades ner och flyttades till Djupvik. Den första tiden byggdes främst öppna träbåtar för kustfiske (vässingar) samt kågar. Under de första åren på 1900-talet byggdes också bohusjullar. Alla båtar som tillverkades vid denna tid var klinkbyggda.

1907 tog sonen Adolf Johansson över ansvaret för varvsrörelsen och fadern drog sig tillbaka. Han gick en kurs hos skeppsbyggmästare Johan Harald Seldén i Buvenäs på Orust för att lära sig bygga kravellbyggda båtar som lämpade sig för motordrift och utsjöfiske. 1907 byggdes den första kravellbyggda båten, MD 116 Thule, för köpare i Stansvik.Under 1910-talet började varvet också med reparations- och underhållsverksamhet. 1915 blev Adolf Johansson ensam ägare till varvet efter att bröderna John och Gustaf Johansson startade en slip- och reparationsrörelse i Skärhamn. En båthall uppfördes vid denna tid vid varvet och länge var de ensamma om en sådan. Genom en båthall blev arbetsmiljön betydligt bättre. På 1920-talet fick varvet sin första beställning från isländska köpare och de fortsatte bygga fiskebåtar för isländska beställare ända fram till 1960-talet.

Under 1930-talet började varvet också bygga andra typer av båtar på samma sätt som de också gjort under 1910-talet. De fick Tullverket, Lotsverket, Kustbevakningen och Marinen som kunder. Reparationsverksamheten blev också mycket betydande. Kring 1940 fanns det omkring 15 anställda vid varvet. En ny mekanisk verkstad byggdes också på varvsområdet. senare tillkom också Sjöräddningssällskapet som kund.

1942 avled Adolf Johansson varvid ledningen för varvet övertogs av sönerna Einar Johansson och Gunnar Johansson som redan arbetade i företaget. 1945 köpte företaget  ihop med Holms Skeppsvarv i Råå det konkursade Halmstads varvfrån konkursboet. 1957 sålde de varvet i Halmstad igen, till Mats Iverstål och Arnold Wathra från Göteborg.

Djupvik 1949

Djupvik 1949

På 1950-talet blev livräddningskryssare och tulljakter lite av varvets specialitet. Tulljakterna byggdes från 1950-talet i aluminium som på den tiden fick nitas då aluminiumsvetsning ännu inte var utvecklad.år 1952 byggdes den första helsvetsade aluminiumbåten. Företaget fortsatte samtidigt bygga fiskebåtar i trä. Varvet tillverkade också fartydsdelar i aluminium för de stora varven i Göteborg och Uddevalla.

1958 revs den gamla båthallen och en ny och större konstruerades som dock saknade slip. I slutet av 1950-talet började Djupviks varv också att bygga stålfiskebåtar. De första levererades 1960. Två år senare omvandlades HB Djupviks Båtvarv till AB Djupviks Båtvarv, Bröderna Johansson var även fortsatt ägare. 1961 byggdes den sista fiskebåten för en svensk betsällare och 1968 den sista för en isländsk beställare.

1967 avled Gunnar Johansson som var ansvaret för företagets konstruktionsavdelning. Fortfarande hade varvet bara omkring 35 anställda. på 1970-talet övergick varvet helt till att bygga fartyg i aluminium och byggde inte längre några fiskebåtar. 1978 köpet Allan Lundin från Stenungsund varvet. Denne ägde sen tidigare företaget ALI AB som länge utfört konstruktionsarbeten vid industrierna i Stenungsund men senare blev inriktat på arbeten i de norska oljefälten. När han köpte Djupviks varv sålde han ALI till Investment AB Asken. Några år fortsatte Einar Johansson som VD men därefter tog Allan Lundin över som VD med Einar Johansson som styrelseordförande intill sin död 1984.

1979 startade Lundin också ett industrihotell i Stenungsund som dock istället blev ett filialvarv till Djupvik när verksamheten expanderade. Samma år gjordes också omfattande investeringar i Djupvik med ny verkstadslokal, ny slipanläggning och ombyggnad av de existerande verkstäderna. 1983 köptes varvet i Oskarshamn av Allan Lundin som en separat verksamhet skild från Djupviks Varv. Tillsammans med Electro Swede AB i Uddevalla och Swedeship Interior i Hedekas bilades de två varven företaget Swedish Special Shipyards.

1984 brann företagets kontor ner varvid stora delar av företagets arkiv förstördes. Ritningar och planer förstördes och varvet fick stora leveransproblem som dock löstes. År 1986 införlivades det norska varvet Vesta Marin A/S i Mandal i koncernen och investeringar gjrordes även vid företagets övriga anläggningar. Det totala antalet anställd i koncernen var nu 350. I slutet av 1980-talet bildades Swede Ship-koncernen (Swede Ship Invest AB). 1990 förvrävades också KMV-Westmarin i Kristiansand i Norge. Dotterbolagen i Swedeshipkoncernen 1992 var:

Oskarshamns Varv AB, 160 anställda
Djupviks Varv AB, 55 anställda
Gotlands Varv AB (Fårösund), 45 anställda
Swede Ship Composite AB (Hunnebostrand), 20 anställda
Swede Ship Interior (Hedekas)
Westa Marin A/S (Mandal), 150 anställda
Westa Marin A/S (Kristiansand), 450 anställda

Total fanns det cirka 900 anställda år 1992.

1996 dog Allan Lundin och han blev då den tredje företagsledaren i Djupviks historia som dött relativt ung. Det gjorde även Gunnar Johansson och Adolf Johansson. Samma år såldes Oskarshamns Varv och ett par år senare lades verksamheten i Mandal och Kristiansand ner.

Ett konsortium bestående av Folke Patriksson, Lennart Bylock, Christer Zetterberg med flera tog över företaget.

2006 köptes Nya varvets varvsverksamhet och Swede Ship Yachtservice skapades. 2009 bestod koncernen av Djupviks Varv (moderbolaget Swede Ship Marine AB), Swede Ship Composite AB i Hunnebostrand och Swede Ship Yacht Service AB i Göteborg. Idag finns även Swede Ship Sublift AB i Öregrund. Det totala antalet anställda är cirka 70. Styrelsen består av Bo Axelsson (f. 1961), Jan Eric Larson (f. 1947), Jan Bertil Bengtsson (f. 1944), Lennart Bylock (f. 1940) och Finn Rausing (f. 1955)

Andra källor:
Bornmalm, Bång, Fredriksen och Ohlsson, Fiskebåtarna & varven, Skeppsbyggarna, 2008

Läs också: Fiskebåtar byggda på Djupviks varv

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!