Astrid-koncernen har sålt bolag till Scandic Pelagic

I maj i år övergick MP-Produkter AB i Mollösund från Astrid-koncernen till Scandic Pelagic Ellös AB som ingår i Scandic Pelagic-koncernen. Huvudägare i Scandic Pelagic är FF Skagen A/S och Västkustfisk SVC AB. Ägare av FF Skagen A/S och Västkustfisk SVC AB är i huvudsak de stora svenska pelagiska fiskeriföretagen.

När det gäller mottagning av pelagisk fisk för bearbetning i Sverige är därför Scandic Pelagic numera helt dominerade med sina fabriker och mottagningar i Ellös och Mollösund. De driver också mottagningarna för pelagisk fisk i Ronehamn på Gotland och i Västervik. Där landas främst skarpsill och sill för vidare befordran till FF Skagens fiskmjölsfabrik i just Skagen. Den enda större ägaren av en annan mottagning är Astrid-koncernen med Astrid Fiskexport AB i Rönnäng.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!