Endast 4 procent av världshaven fiskas

Miljöorganisationer och en del forskare har tidigare uppgett att 55% av världens hav är föremål för fiske. Det är en totalt felaktig och mycket överdriven siffra visar ny forskning. Undersökningen och de data som ligger till grund för den gamla uppgifter använder nämligen en mycket låg upplösning när jordens hav delas in i bitar. Det räcker med att det fiskas i ett litet hörn av de stora bitarna (cellerna) så blir hela det stora havsområdet fiskat. Till och med områden där fiske överhuvudtaget inte förekommer på grund av förbud upptogs som fiskade områden i den gamla undersökningen.

Nu har det gjorts en mer noggrann undersökning med bättre upplösning, dvs havet är uppdelad i många fler och mycket mindre bitar. Då visar det sig att endast 4% av världshaven faktiskt är föremål för fiske. Om den nya studien har media utanför fiskerisektorn inte sagt ett ljud. den gamla och felaktiga studien citerades däremot överallt.

Några exempel på skillnaden:

The areas in dark blue show the trawling footprints estimated for 2016 with (A and C) an equal-area grid with 0.5° resolution at the equator; (B and D) an equal-area grid with 0.01° resolution at the equator. The hatched area shows an example region of the North Pacific where all trawling was prohibited.

Forskaran bakom den nya undersökningen menar dessutom att deras undersökning också överdriver fiskets påverkarn på haven därför att den inte tar hänsyn tills storlek på fiskebåten, använt redskap, motorstyrka etc. Små fiskebåtar i ett område ger med den metod de använt samma påverkan som mycket större båtar. Vilket naturligtvis är helt orimligt.

Den europeiska yrkesfiskarorganisationen Europeche har kommenterat den nya undersökningen i Undercurrent News:

The original study led by the Global Fishing Watch gridded the ocean into large cells and counted every cell with any assumed fishing activity of any duration as fished. The methodology used was based on a 15-year-old mapping capability which, according to scientists of the University of Washington, has become obsolete thanks to the precision allowed today by new technologies.

”Specifically, and according to the new research, the enormous difference lies in the fact that the first conclusion mapped the ocean in a malicious way using 0.5° latitude and longitude squares, which is equivalent to an extension of 3,100 km². The new study uses a much higher resolution (0.01°, equivalent to 1.23 km²), closer to the actual movements of a fishing boat. As a result, the oceans’ fishing footprint is reduced to less than 4%,” Europeche noted.

The researchers also argue that the low-resolution methodology ignored differences in catching power among vessels and gear, and disregards the scale of their direct or indirect impacts.

Consequently, this leads to wrong estimates that cannot portray a representative view of the actual footprint of fishing, or the status of species, or the ecosystems affected by fishing, Europeche said.

Europeche said it regrets that the study formulates invalid policy actions at a global level, all based on ”an inappropriate spatial scale of analysis that should not be taken into consideration by the international community”.

“The effect of the larger grid resolution on the perception of the fishing footprint is tremendous as it resulted in artificially-magnified estimates. It can also imply that a trawling prohibited area is 100% trawled, while finer grid cells actually evidence how the legislation in place is completely respected by the fishermen,” said Javier Garat, Europeche’s president.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!