Danmarks största fiskeriföretag och dess historia

Detta är historien om Henning Kjeldsen och hans väg till positionen som Danmarks störste fiskeriföretagare. Det är historien om hans huvudföretag Gitte Henning A/S samt om flera andra fiskeriföretag med anknytning till Kjeldsen och hans familj.

Gitte Henning A/S

1966 byggdes en fiskebåt vid Andersen & Ferdinandsen’s Skibs & Bådebyggeri i Gilleleje. Beställare var Erik Kjeldsen i Grenå. Båten fick namnet AS 49 Gitte Henning. Två år senare bytte han till en större båt som fick samma namn. 1969 flyttade Erik Kjeldsen med familj till Thyborøn och båten skiftade nummer och blev L 349 Gitte Henning. 1972 såldes den till Färöarna. Byttes då mot en ny, något större båt, byggd 1970, som fick samma namn och nummer. 1974 byggdes en ny L 349 Gitte Henning som såldes till Esbjerg och blev E 349 Cattleya år 1981. En större L 349 Gitte Henning som också var byggd 1974 köptes därefter. Den båten kom med åren att byggas om så den blev rejält mycket större och var i familjen Kjeldsens ägo till år 2000 då den ersattes av en ny båt.

1998 bildades Shannon E 567 A/S i Esbjerg av Anthony Divers och Carsten Jessen. Styrelsen utgjordes av samma två män plus Anders Bækby Illeborg. Anthony Divers och Carsten Jessen var också delägare i båten E 567 Shannon sen 1985. Fiskebåten såldes till Gitte Henning L 349 A/S år 1998. Detta bolag ägdes av Erik Kjeldsen och hans två söner Henning och Lars Kjeldsen. 2005 såldes båten vidare till Benny Rasmussen och är idag HM 379 Lingbank.

År 2000 byggde Karstensens Skibsværft i Skagen den första av de två L 349 Gitte Henning de kom att bygga. Köpare av båten var Erik Kjeldsen, Lars Kjeldsen och Henning Kjeldsen.

2004 köptes Shannon E 567 A/S av Erik Kjeldsen och hans två söner Henning Kjeldsen och Lars Kjeldsen. Dessa tre blev också styrelse i bolaget som 2005 bytte namn till Gitte H A/S. Året efter fusionerades företaget med Betty Børsmose A/S och Gitte Henning L 349 A/S och blev Gitte Henning A/S. År 2004 köpte Gitte Henning L 349 A/S också båten E 615 Ekliptika, troligen inklusive fiskerättigheter, vilken skrotades året efter.

L 47 Mie Hansen köptes av Gitte Henning A/S år 2007 och blev L 47 Martine Mads. Avregistrerades som fiskebåt samma år.

2008 upplöstes Gitte Henning L 349 Holding ApS och skulder och tillgångar överfördes till Gitte Henning A/S. Lars Kjeldsen lämnade i samband med detta verksamheten och Henning Kjeldsen blev sannolikt ensam ägare. Lars Kjeldsen anställdes 2013 i Havnevagten i Thyborøn. År 2008 levererades också en ny L 349 Gitte Henning vilket då var Danmarks största fiskebåt. 2013 såldes den till familjen Magnusen i Hirtshals och blev HG 265 Asbjørn vilket den är än idag.

E 400 Allesøe köptes år 2008 av Gitte Henning A/S som sålde den till familjen Knak ett år senare. Blev då L 441 Allesøe. 2016 såld till John Anker Hametner Larsen och blev L 441 Hametner Senior.

Gitte Henning II ApS köpte för sin del E 689 Darwin år 2008. Den såldes 2011 till Brdr. Langer A/S och döptes om till L 920 Tina Jeanette. Idag är denna båt L 573 Hallingsø.

2010 köpte Gitte Henning A/S båten L 492 Kirstine Vendelbo med fiskerättigheter från Valter Vendelbo. Båten såldes året efter till John-Anker Hametner Larsen utan fiskerättigheter och blev L 229 Lykke Hametner. Samma år köptes också HM 181 Karin Munk som skrotades året efter.

År 2011 köpte Henning Kjeldsen företaget Cyrano ApS från Valter Vendelbo och Strømegg A/S från Skagerak Group A/S. Strømegg A/S ägde vid köpet båten HG 267 Strømegg som nu blev L 249 Strømegg. Den såldes senare samma år till Norge. De två företagen fusionerades året efter med Gitte Henning A/S och Gitte Henning II ApS. Namnet förblev Gitte Henning A/S. Henning Kjeldsen flyttade själv till Skagen samma år. Företagets stora fiskebåt bytte nummer men behöll sitt namn och blev S 349 Gitte Henning.

2010 hade Gitte Henning A/S fiskerättigheter värda cirka 142 miljoner danska kronor (DKK) och efter fusionerna 2011 var fiskerättigheterna totalt värda 803 miljoner DKK.

År 2012 började Gitte Henning A/S köpa FKA-fiskerättigheter i tillägg till de IOK-fiskerättigheter företaget redan hade. Detta år köptes ND 14 Nanna, en gammal träbåt utan fiskerättigheter, som idag fungerar som kvotjolle. Alla demersala fiskerättigheter (FKA) som Gitte Henning A/S har innehas av ND 14 Nanna. 2013 köptes bl.a. S 313 Mette Stensgaard och HG 350 Luna I som blev S 249 Lasse respektive S 449 Myggenes. S 249 Lasse avregistrerades som fiskebåt 2014 medan S 449 Myggenes såldes till Lynge Fiskeri ApS år 2016. Fiskerättighetena från S 249 Lasse och S 449 Myggenes överfördes i huvudsak till ND 14 Nanna men en del följde troligen med vid försäljningen av S 449 Myggenes.

Vid utgången av 2012 var fiskerättigheterna i Gitte Henning värda cirka 771 miljoner DKK och i slutet av 2013 var värdet 785 miljoner DKK.

2014 fick Gitte Henning A/S en ny S 349 Gitte Henning, återigen en båt som var störst i Danmark. Den såldes emellertid redan ett år senare till Island varvid en äldre och mindre båt köptes i en bytesaffär. Namnet på den är fortfarande S 349 Gitte Henning. Samtidigt beställdes en ny båt från ett norskt varv.

Fiskerättigheterna i Gitte Henning A/S i slutet av 2014 var värda 788 miljoner DKK och 2015 ungefär 809 miljoner DKK. 2016 hade värdet minskat till 785 miljoner DKK, kanske främst på grund av avskrivningar. Sen 2011 har företaget inte köpt några större mängder pelagiska fiskerättigheter (IOK) utan har istället köpt en del demersala fiskerättigheter (FKA).

Fram till 2015 hörde de flesta av Gitte Hennings FKA-fiskerätttigheter ihop med S 449 Myggenes. Därefter har de varit registrerade på ND 14 Nanna.

2015 köpte Gitte Henning A/S den tidigare räktrålaren S 350 Tove Holm från Saron Fiskeri A/S och P/R S 255 North Sea som köpte den tidigare samma år för att komma över räkfiskerättigheterna. Båten skrotades därefter. Samma år köptes också FN 226 Andrea Klitbo inklusive FKA-fiskerättigheter och bytte namn til L 249 Vestfart. Ett år senare köptes S 430 Well-Bank och döptes om till S 210 Patrick. Såldes igen 2017.

Fiskebåtarna L 223 E-Line och S 273 Anna köptes av Gitte Henning A/S år 2017 och blev S 43 Nordstrand respektive L 749 Østkysten.

2018 har en ny och mycket större S 349 Gitte henning leverertats till Gitte Henning A/S från varv i Norge. Den gamla båten har avregistrerats.

Fiskebåtar i familjen Kjeldsens och Gitte Hennings ägo, namn, år, kommentar

AS 49 Gitte Henning, 1966-68, (nybygge)
AS 49/L349 Gitte Henning, 1968-72
L 349 Gitte Henning, 1972-74
L 349 Gitte Henning, 1974-1981, (nybygge)
L 349 Gitte Henning, 1981-2000
E 567 Shannon, 1998-2005
L 349 Gitte Henning, 2000-2008, (nybygge)
E 615 Ekliptika, 2004-2005
L 47 Martine Mads, 2007
E 400 Allesøe, 2008-2009
E 689 Darwin, 2008-2011, Gitte Henning II ApS
L 349/S349 Gitte Henning, 2008-2013, (nybygge)
ND 14 Nanna, 2008-
L 492 Kirstine Vendelbo, 2010-2011
L 49 Lasse, 2010-2014, såld till Nordstrand Fiskeri ApS
L 249 Strømegg, 2011
S 149 Birthe, 2012- , (nybygge)
S 49 Birgitte Martine, 2013- , (nybygge)
S 249 Lasse, 2013-2104
S 449 Myggenes, 2013-2016, såld till Lynge Fiskeri ApS
S 349 Gitte Henning, 2014-2015, (nybygge)
S 249 Stefenie/Stefanie/Nordkysten, 2014-2017 (såld till Jens Frich med flera)
S 349 Gitte Henning, 2015-2018 (avregistrerad som fiskebåt)
S 350 Tove Holm, 2015
L 249 Vestfart, 2015-
S 45 Sønderstrand, 2015-2017, (nybygge)
S 210 Patrick, 2016-2017
S 47 Lasse, 2016-, (nybygge)
HM 349 Stefanie, 2016-2018, Fiskeriselskabet HM 349 Stefanie ApS (nybygge, såld till Norge)
S 43 Nordstrand, 2017-2018 (såld till HG 352 Polaris ApS)
L 749 Østkysten, 2017-
L 549 Frida Amalie, 2017-, P/R L 549 Frida Amalie (nybygge)
S 349 Gitte Henning, 2018-

Listan på båtar är troligen inte helt komplett vad det gäller uppköpta båtar.

S 449 Myggenes såldes i mars 2016 av Gitte Henning A/S till Lynge Fiskeri ApS. Sålunda har S 45 Sønderstrand såldes 2017 till LL 91 Fisk & Skaldjur AB i Sverige. Den båten heter numera LL 91 Kristina. S 210 Patrick såldes för sin del till Brdr. Paulsen ApS i Hanstholm och har bytt namn till HM 862 Christine Paulsen och slutligen har L 649 Martine sålts till Nederländerna. I år har HM 349 Stefanie har sålts till Norge där den ägs av BK fiske AS vars huvudägare är Bjørn Kjellby. Han är också huvudägare i Fiskeriselskabet Myggenes AS där Gitte Henning A/s äger 40%.

Nordstrand Fiskeri ApS

Henning Kjeldsens far, Erik Kjeldsen, startade Nordstrand Fiskeri ApS i juni 2013 och var från start ende styrelsemedlem.. Nordstrand Fiskeri ApS fick adress Østerbyvej 44 i Skagen vilket är Birthe och Henning Kjeldsens privata adress samt adress för Gitte Henning A/S.

I augusti samma år köpte Nordstrand Fiskeri ApS kvotjollen L 49 Lasse från Gitte Henning A/S. I september 2013 fick Birthe Kjeldsen status som yrkesfiskare. Hon arbetade liksom fortfarande på kontoret för Gitte Henning A/S. I slutet av 2013 hade Nordstrand fiskerättigheter för nästan 40 miljoner danska kronor (DKK). Birthe Kjeldsen övertog ägandet i Nordstrand Fiskeri ApS från Erik Kjeldsen i början av 2014. I slutet av detta år hade Nordstrand Fiskeri ApS fiskerättigheter för nästan 82 miljoner DKK

I början köptes fiskerättigheter i framförallt Nordsjön och i huvudsak handlade det om fiskerättigheter för torsk och annan vitfisk (rundfisk). Sannolikt övertogs fiskerättigheter från Gitte Henning A/S efter att detta företag köpt fiskebåtar med FKA-rättigheter. Eftersom Gitte Henning A/S snabbt nådde kvottaket för de flesta FKA-arter var det nödvändigt att avyttra överflödiga fiskerättigheter. Nordstrand Fiskeri ApS tycks ha bildats för detta ändamål så att familjen Kjeldsen ändå kunde behålla kontrollen över fiskerättigheterna.

Under 2015 köpte Nordstrand Fiskeri ApS garnbåten RI 420 Anette Dahl inklusive fiskerättigheter för att därefter sälja båten vidare till Fornæs ApS för upphuggning. Förstås utan fiskerättigheter. Framförallt handlade det om att företaget genom detta köp fick fiskerättigheter för plattfisk som tunga, rödspätta och piggvar. Båten höggs dock aldrig upp utan den såldes vidare till Dawn Sun Fishing SARL med adress i Dubai men med verksamhet i Mauretanien. Samma år såldes också den ursprungliga kvotjollen L 49 Lasse och en ny köptes.

I slutet av 2015 hade Nordstrand Fiskeri ApS fiskerättigheter för 123 miljoner DKK. I slutet av 2016 hade dessa fiskerättigheter inte ökat i värde.

I juli 2006 bildades HG 352 Polaris ApS av Jesper Thomsen via holdingbolaget Thomsen Holding Hirtshals ApS som han äger ihop med Lars Duus Thomsen. I slutet av 2014 hade HG 352 Polaris ApS fiskerättigheter för 13 miljoner DKK och en fiskebåt för 7,5 miljoner DKK. Fiskebåten var HG 271 Lange Lars, i praktiken en kvotbåt, som köptes 2011 efter att HG 352 Polaris såldes till Fiskeri AB Ginneton i Sverige 2010.

2015 köptes HG 352 Polaris ApS av Nordstrand Fiskeri ApS som blev majoritetsägare (60 %) med Fiskeriselskabet Jens Granlund ApS som minoritetsägare med 40 % av aktierna. Birthe Kjeldsen utgjorde därefter ensam företagets styrelse vilket hon är än idag. I december 2015 köptes fiskebåten Silvervåg från Norge varefter den fick namnet L 649 Martine. I år har denna båt sålts till Nederländerna. I det sammanhanget anger media också att båten ägs av Henning Kjeldsen fast det formellt inte är så. Vid slutet av 2015 hade företaget fiskerättigheter för 13 miljoner DKK och fiskebåtar för 27 miljoner DKK.. Motsvarande värden i slutet av 2016 var något lägre på grund av avskrivningar.

Nordstrand Fiskeri ApS har inte köpt några större fiskerättigheter i Östersjön. Anledningen till detta kan vara ovilja, men det kan också handla om att det finnsandra kapitalstarka fiskeriföretag och yrkesfiskare som konkurrerat om fiskerättigheterna i Östersjön, däribland Valter Vendelbo och hans son Fredrik Vendelbo samt Kristian Barslund Jensen.

Inte heller har Nordstrand Fiskeri ApS lyckats köpa så mycket mørksej och plattfisk så att kvottaken uppnåtts. Även för dessa arter finns det andra kapitalstarka intressenter som köpt fiskerättigheter, i första hand kanske Tamme Bolt. Men det handlar också om Jan Middelboe (se nedan om August A/S) som tidigare var en stor köpare av fiskerättigheter och enstaka andra företag.

Efter att Nordstrand Fiskeri ApS köpte upp majoriteten av HG 352 Polaris ApS har det senare företaget inte köpt några fler fiskerättigheter.

Fiskebåtar ägda av Nordstrand Fiskeri ApS och HG 352 Polaris ApS (under tiden det varit ägt av Kjeldsens), namn, år, kommentar

L 49 Lasse, 2014-2015, köpt från Gitte Henning A/S
RI 420 Anette Dahl, 2015
L 49 Lasse, 2015-
HG 271 Lange Lars, 2015-
L 649 Martine, 2015-2017
S 43 Nordstrand, 2018-

August A/S

August A/S bildades i mars 2006. Grundare var Jan Middelboe och Erik Petersen i Slettestrand vid Jammerbugt i Fjerritslev. Företaget började genast köpa upp gamla fiskebåtar som fått FKA-rättigheter. Köp genomfördes i Slettestrand, Hvide Sande, Thorupstrand, Thorsminde, Hanstholm med flera orter.

Bland de olika båtarna som köptes märks L 187 Monika som blev HM 8 Monika efter köpet 2007 och därefter avregistrerades samma år, RI 160 Johanne Esager som blev HM 72 Johanne Esager vid köpet år 2007 och HM 129 Sina som köptes 2006, blev HM 100 Donna och 2008 såldes till Sverige. Vidare RI 66 Signe Iris som köptes 2007 och bytte namn till HM 6 Signe Iris, från 2008 HM 61 Signe Iris och sen avregistrerad 2012 och RI 298 Helle-Jes som köpts bitvis åren 2007-2008 för att sistnämnda år byta namn till HM 100 Stanley. 2008 köptes också HG 348 Mette Eliasen som fick nya namnet HM 423 Fru Middelboe.

Fiskerättigheterna för de olika båtarna överfördes från 2008 på ett antal kvotjollar som inköptes åren 2007-2008. HM 8 Rap, HM 33 Rup och HM 45 Rip köptes år 2007. Inköpspriset var 40 000 danska kronor per jolle. År 2008 köptes HM 460 Smut. 2008 köpte företaget också L 654 Pia Glanz som 2009 bytte namn till HM 654 August och året efter namn till HM 654 Slettestrand.

Därefter överfördes ännu mer fiskerättigheter på kvotjollarna genom flera köp och märkliga affärer:

”Et eksempel af de mere ekstreme slags er fiskefartøjet HM45 „RIP“ ejet af selskabet August A/S. I januar 2008 blev HM45 solgt af August A/S for 370.000 kroner til tre købere. Blandt køberne var udover en dansk fisker, et hollandsk selskab men også den bestyrende reder i August A/S, altså det sælgende selskab. Tre uger senere blev HM45 solgt tilbage til August A/S, nu til en pris på over 32 millioner kroner. Det store beløb taget i betragtning kan man undre sig over, at HM45 „blot“ er en jolle på under fem meter, uden styrhus, uden motor og uden nogen registreret fangst.

Det er altså kvoterne på HM 45, som hovedsageligt er handelsvaren, og i den optik er en glasfiberjolle måske en optimal løsning. Formelt skal kvoten handles med et fartøj, og der er færre udgifter til vedligeholdelse og havneafgift med en inaktiv jolle som „kvotefartøjet“. Med sådanne handler har både fisk og fartøj fået en ny og sekundær rolle i handlen. Den lille jolle blev handlet med kvoter til næsten 5 % af Nordsøens rødspætter, svarende til næsten 400.000 kilo rødspætter (2008).

Ser man på August A/S som helhed, ejede selskabet efter flere handler i 2008 store kvoter af fisk, heriblandt ca. 8 % og 10 % af rødspættekvoterne i henholdsvis Nordsøen og Skagerrak. Ud over „RIP“ var der i selskabet fire andre joller (herunder „RUP“ og „RAP“), samt syv andre fartøjer af forskellig størrelse.”

Med som delägare i August A/S år 2007 var Tamme Bolt som också var huvudredare. Han var också delägare i det partrederi som 2008 köpte HM 45 Rip och sen sålde tillbaks båten med en massa fiskerättigheter. Tamme Bolt är idag en av de större innehavarna av FKA-fiskerättigheter.

2011 ägde August A/S fiskerättigheter för 49 miljoner och fiskebåtar för 10 miljoner. Ägare av företaget var Erik Petersen, Jan Middelboe och Anne Mette Middelboe (Jan Middelboes fru). 2014 var fiskerättigheterna i företaget värda 42 miljoner. Året efter köptes företaget enligt media av Henning Kjeldsen men på pappret tycks Kim Folmer Pedersen ha blivit ägare via Fiskeriselskabet Jens Granlund ApS. Vid denna tid, 2015, hade Nordstrand Fiskeri ApS uppnått kvottaket för flera olika fiskarter inom det demersala fisket. Att köpa August A/S tycks alltså ha varit ett sätt för Henning Kjeldsen att ytterligare kunna öka kontrollen av FKA-fiskerättigheter. Jan Middelboe sålde sannaolikt på grund av vidlyftiga spekulations affärer på andra håll.

I styrelsen hamnade efter köpet Henning Kjeldsen, Kim Folmer Pedersen och Søren Røn Winkel och de utgör fortfarande styrelsen. Fiskerättigheterna (i huvudsak FKA) var nu, i slutet av 2015, värda 39 miljoner. Efter köpet bytte den kvarvarande båten, HM 654 Slettestrand, namn till S 549 Birgitte. Båten ägs fortfarande av August A/S. Några kvotbåtar eller kvotjollar har företaget inte längre.

Sen Kim Folmer Pedesen köpte August A/S har företaget inte köpt några större fiskerättigheter. Enda ökningen handlar om en mindre andel fiskerättigheter för tobis.

Fiskeriselskabet Jens Granlund ApS grundades 2014 av Jens Granlund. 2015 köptes företaget formellt av Kim Folmer Pedersen. Jens Granlund ägde också SØ 10 Simaru Granlund som 2014 såldes till Gitte Henning A/S och skulle enligt Fiskerbladet ha blivit S 210 Patrick, men blev istället blev S 249 Stefenie, därefter S 249 Stefanie och från 2016 S 249 Nordkysten. Den har sålts till annan ägare under 2018. Jens Granlund själv är idag skeppare på S 47 Lasse som ägs av Gitte Henning A/S. I media i december 2015 anges också att Henning Kjeldsen äger S 549 Birgitte fast han rent formellt inte gjorde det.

Läs en rapport jag i slutet av år 2017 skrev om Henning Kjeldsen och hans fiskeriföretag. I rapporten finns källhänvisningar, ett kapitel om läget idag och en genomgång av de fiskerättigheter som de olika företagen hade i slutet av år 2017. I rapporten finns också en noggrann översikt av de fiskerättigheter Kjeldsen haft genom årens lopp och hur de har ökat. Dessutom en mer omfattande översikt av båtar och företag. Texten ovan är hämtad från rapporten och aktuella källhänvisningar finns i den.

Läs också: Sveriges och Danmarks äldsta fiskeriföretag och fiskarsläkt

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!