Vingaskär Fiskeri har köpt GG 201 Bravik

Vingaskär Fiskeri AB är ett fiskeriföretag på Styrsö som ägs av Mats Johansson. Suppleant i styrelsen för företaget är Karl Viking Matsson, sannolikt en son. Jag har tidigare skrivit om att företaget sålt sin båt, GG 500 Vingaskär, till Estland. Dessutom har företaget köpt 70% av räktrålaren LL 207 Nautic.

Företaget har dessutom köpt GG 201 Bravik från Bravik Fiskeri AB. GG 201 Bravik har främst använts till fiskfiske i Skagerak vilket också var den huvudsakliga inriktningen för fisket med GG 500 Vingaskär. Basen för fisket har varit och är i allmänhet Hanstholm.

GG 201 Bravik

GG 201 Bravik. Foto: Lennart Ramsvik/Maritimbild

GG 500 Vingaskär och GG 201 Bravik har båda haft stora fiskemöjligheter för fisk i Skagerak medan LL 207 Nautic enbart haft räkfiskemöjligheter. GG 500 Vingaskär var också utrustad med RSW-tankar vilket möjliggjort ett större pelagiskt fiske.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!