Det är få Fiskebäcksfiskare som är verksamma i Danmark

Läste idag en insändare i Göteborgs-Postens där skribenten påstår att de flesta Fiskebäcksfiskare är verksamma i Danmark. Det är en total missuppfattning. Det är bara några få fiskebäcksfiskare som är verksamma i Danmark. Närmare bestämt finns det tre aktiva fiskebåtar i Danmark som ägs av yrkesfiskare i Fiskebäck. Det är de stora pelagiska trålarna S 205 Ceton och L 421 Cadiz samt räktrålaren S 158 Saron. Dessutom finns kvotbåten S 206 Ahlma West.

I Fiskebäck finns det 6 stora pelagiska fiskebåtar med svensk flagg (GG 158 Sunnanland, GG 203 Ginneton, GG 204 Tor-ön, GG 206 Ahlma, GG 207 Torland och GG 505 Polar), 7 medelstora fiskebåtar med svensk flagg (GG 1 Grimskär, GG 44 Runavik, GG 150 Älvsborg, GG 208 Ganthi, GG 210 Vera C, GG 683 Rön och GG 690 Vingasand) samt ett tiotal mindre fiskebåtar. De flesta yrkesfiskare i Fiskebäck är idag alltså verksamma i Sverige, med svenskflaggade båtar.

När det gäller landningar så landar de stora pelagiska båtarna (oavsett flagg) huvudsakligen sin fångst i Skagen, Västervik, Norrsundet, Rönnäng, Ellös och Mollösund och i ett fall (Cadiz) huvudsakligen i Thyborøn. Den danskflaggade räktrålaren Saron landar främst i Göteborg, Smögen och Skagen. Den svenskflaggade fiskebäcksbåt som fiskar demersalt i Skagerak landar främst i Hanstholm medan de mindre svenska pelagiska båtarna landar i Rönnäng, Ellös och Mollösund medan kräftfiskebåtarna främst landar i Göteborg och Fiskebäck. En båt fiskar främst torsk i Östersjön och landar i Simrishamn och andra östersjöhamnar.

Utöver de nämnda båtarna finns det en fiskebäcksägd och marockoflaggad båt som fiskar i Marocko och Västsahara samt en som är finskflaggad.

För att få ha danska kvoter behöver idag ingen svensk yrkesfiskare egentligen vara skriven i Danmark. Ingen har väl heller bott där permanent under nån längre tid även om ett antal tidigare varit skrivna där. De allra flesta som arbetar på de svenskägda båtarna i Danmark bor i Sverige och är anställda i svenska företag. Antalet som arbetar på fiskebåtar med ägare i Fiskebäck är någonstans kring 80 personer.  Med familjemedlemmar handlar det om cirka 300 personer som direkt berörs av beslut om en muddring av hamnen i Fiskebäck.

Indirekt berörs ytterligare några tiotals personer som sysselsätts i företag som ger service till eller kan kopplas till fiskeindustrin. Kanske berörs totalt ytterligare 200 personer indirekt av ett beslut om muddring i och till Fiskebäcks hamn. Med tanke på de nya arbetstillfällen som kanske kan skapas om de stora pelagiska fiskebåtarna kan använda hamnen som bas blir antalet direkt och indirekt berörda personer cirka 600. Det är knappast ett försumbart antal människor.

Läs mer:

 

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!