Sillfiskare vill ha MSC-märkning för Östersjöfiske

Tidigare i år, i juni, fick finska och lettiska fiskare MSC-certifiering för sitt fiske av sill och skarpsill (brisling) i Östersjön. Nu vill också andra fiskare ha MSC-certifiering och därför har danska, svenska, tyska och estniska fiskare påbörjat en process för att få MSC-certifiering. Totalt står dessa länders fiskare som nu strävar efter MSC-märkning för 40% av sill- och skarpsillsfisket i Östersjön samt för en lite mindre andel i Bottenhavet:

Gruppen af fiskeriorganisationer fra de 4 lande repræsenterer ca. 40 % af fangsten af sild og brisling fra den centrale del af Østersøen samt ca. 20 % af silden i den botniske bugt, så det er en betydelig andel af det pelagiske fiskeri i Østersøen der går i gang med vurderingsprocessen. »Det er glædeligt at certificeringen af Østersø-brislingen og silden i Østlig Østersø nu går i gang, så DPPO kan levere endnu flere bæredygtigheds-certificerede fisk. Samtidig betyder en certificering, at DPPO nærmer sig sin målsætningen om, at alle fiskerier som medlemmerne deltager i skal være certificeret‚« siger Esben Sverdrup-Jensen Direktør for Danmarks Pelagiske Producent Organisation DPPO.

Huvuddelen av det danska sill- och skarpsillsfisket i Östersjön utförs av svenskägda fiskebåtar. För svenska del är det SFPPO (Swedish Pelagic Federation PO) som representerar de yrkesfiskare som vil ha MSC-märkning för sill och skarpsill i Östersjön.

– Vi välkomnar fisket in i en granskning.  MSC är öppen för alla fisken som vill visa att de är hållbara. Om fisket uppfyller MSC:s krav blir detta det första MSC certifierade svenska skarpsillfisket säger Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och östersjöregionen, i ett pressmeddelande.

– Idag är medvetenheten och oron för havsmiljön så stor bland konsumenter, att många bara vill ha MSC-märkt. Man skulle kunna säga att MSC snart är ett krav på den skandinaviska marknaden. Om fisket i Östersjön blir certifierat kommer större delen av sillfisket vara certifierat, säger Anton Paulrud, VD på den svenska producentorganisationen SPFPO.

De svenska och danska fångsterna av sill och skarpsill i Östersjön används idag främst till fiskmjöl och fiskoljetillverkning och som djurfoder. Landningarna sker främst  i Västervik, Skagen, Grenå, Norrsundet och Ronehamn. Fisket sker främst med pelagisk trål (flyttrål). Snörpvadsfisket (snörpvad kallas även för ringnot) i Östersjön är idag begränsat till ett par mindre kustnära båtar.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!