Två EU-parlamentariker vill öka jakten på skarv

Fredrick Federley, EU-parlamentariker för Centerpartiet i Sverige och Nils Torvalds, EU-parlamentariker för Svenska folkpartiet i Finland vill jaga mer skarv. Det är bra men tyvärr är deras förslag inte tillräckligt. Deras kritik av myndigheterna i Sverige och Finland och deras problembeskrivning är rimlig och riktig:

Skarven är extremt livskraftig i både Finland och Sverige, trots det agerar nationella myndigheter i Sverige och Finland fortfarande kontraproduktivt som om denna invasiva fågel vore hotad. I Finland är jakt förbjudet och Naturvårdsverket i Sverige ser, helt felaktigt, skarven som en utrotningshotad art.

När EU-kommissionen inte vågar förtydliga eller föreslå ändringar i art- och habitatdirektivet och nationella myndigheter inte vill ta problemet på allvar, så gör vi nu det vi kan och går vidare med förslag i EU-parlamentet som åtminstone kan minska skarvens negativa effekter.

Det småskaliga och kustnära fisket är i dag en krympande näring som kämpar hårt för sin överlevnad. Därför är det viktigt att kunna kompensera fiskare ekonomiskt som missgynnas av skarven.

För levande skärgårdsmiljöer och ett livligare bestånd av bland annat abborre gös och sill, anser flera experter att skarvbeståndet behöver reduceras till ungefär en tredjedel av dagens nivå.

De två kritiserar också reglerna för dagens skyddsjakt som otillräcklig. Det är riktigt men de två parlamentarikernas förslag på åtgärder för att minska mängden skarv är tyvärr helt meningslösa och kan inte på något sätt bidra till att minska skarvstammen. Det enda de vill göra är att det ska vara möjligt att få bidrag till skyddsjakt på skarv. Men skyddsjakt är inte tillräckligt. Det som behövs är licensjakt, kanske till och med fri jakt. Skarv ska enligt uppgift vara gott att äta så det bör inte vara omöjligt att få avsättning för skjutna skarvar.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!