Fishsec-rapport som kunde varit bra

Fishsec har gett ut en rapport om att EU inte bryr sig om överkapacitet i fisket. Det är kanske så, men rapporten är usel och bevisar inget sådant. Den konstaterar att länderna rapporter om fiskerikapacitet är undermåliga och ett EU inte gör nåt åt det. Det verkar vara en rimlig slutsats. Rapporten från Fishsec som fokuserar på Östersjöområdet visar också på att alla rapporter från olika länder tyder på att det finns en överkapacitet i det småskaliga fisket men inte i det storskaliga.

Fishsec förkastar denna slutsats, men faktum är att det är fullt rimligt att det ser ut på det viset i det småskaliga fisket så finns det många aktiva yrkesfiskare som också har andra jobb. Många som är aktiva yrkesfiskare inom det småskaliga fisket är också äldre och lever delvis på pension. Två saker som betyder att det lätt kan uppstå en formell överkapacitet inom det småskaliga fisket. det innebär också att lönsamhet är ett dåligt mått. För många räcker det med inkomster för att finansiera själva fisket plus egen mat. De har andra inkomster ger dem pengar till allt annat.

En överkapacitet i det småskaliga fisket är därför egentligen inget större problem utan sannolikt en naturligt följd av vilka som bedriver det småskaliga fisket.

I verkligheten är det inte överkapacitet som är det dominerande problemet i områdets fiske även om det finns en stor överkapacitet i polskt torsk- och laxfiske som yttrar sig i omfattande olagligt fiske. Även i svenskt räkfiske finns det överkapacitet och säkerligen i några andra mindre fisken här och där. Som Fishsec påpekar går det dock inte att se sådan noggrann statistik i de olika ländernas redovisningar av fiskerikapaciteten. Det mer omfattande problemet tycks istället vara underutnyttjade kvoter (lågt kvotutnyttjande) delvis på grund av underkapacitet i form av för få yrkesfiskare och båtar.

Som helhet är Fishsec-rapporten sannolikt inte användbar till nåt. Det är för mycket lösa påståenden, antaganden och rena fantasier. Kunde varit bra men är det inte. Den är helt enkelt för dåligt gjord.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!