Henning Kjeldsens nya båt ut på fiske

Henning Kjeldsens företag Gitte Henning A/S har fått en ny fiskebåt levererad. L 349 Birgitte. Design har Vestværftet i Hvide Sande stått för, skrovet har byggts i Polen men båten har blivit färdigutrustad vid Kynde & Toft i Thyborøn som också är båtens hemmahamn. Båten har nu gett sig ut på sin första fisketur.

Skeppare på båten är Kim Mathiasen från Hvide Sande och huvuddelen av personalen är från samma ort. Men ägare är Gitte Henning A/S, något som Fiskerforum inte nämner. De skriver dock om den tidigare S 549 Birgitte, numera S 549 Stefanie, på ett sätt som visar att de anser att de två båtarna har samma ägare:

Gamle Birgitte ligger for tiden ved Vestværftet i Hvide Sande, for klargøring til en ny skipper som bliver Kim Knudsen, som overtager hvor Kim Mathiasen slap. Kim Knudsen har sejlet i rederiet i flere år nu, og overtager kommandoen på denne båd i løbet af de næste uger.

Formellt har de två båtarna inte samma ägare då S 549 Stefanie ägs av August A/S som ägs av Kim Folmer Pedersen. Henning Kjeldsen sitter i styrelsen för företaget och Fiskerforums artikel visar på den allmänna uppfattningen att Kjeldsen i verkligheten är ägaren bakom August A/S medan Kim Folmer Pedersen är en bulvan för honom. Det spelar nu i stort sett ingen roll om upplägget inte används för att kringgå reglerna och skaffa sig för stora fiskerättigheter.

L 349 Birgitte visar också på nåt annat. Henning Kjeldsens vilja att ha en levande kust i Danmark. Båten hämtar sin besättning från Hvide Sande trots att Kjeldsen bor och har sina företag i Skagen. Genom kopplingen till Hvide Sande förväntas Birgitte landa mycket av sin fisk i Hvide Sande:

 Kim Mathiasen der tidligere har sejlet med S 549 »Birgitte«. Sammen med besætningen, der også lokalt stammer fra området omkring Hvide Sande, bliver det formentlig her L 349 »Birgitte« vil lande sine fisk. Specielt for industrifisken og til tider konsumfisken fanget i Nordsøen, da det giver mening mht. bemandingsplaner m.m.

Genom sin investering och genom att anställa folk från Hvide Sande bidrar Kjeldsen till att stärka fisket i Hvide Sande.

L 349 Birgitte är en båt på 439 bruttoton och en längd på 32 meter. Den är betydligt större än den gamla Birgitte, S 549 Stefanie, som är på 164 bruttoton och nästan 24 meter lång. Huvudmotorn i den nya båten är en Mitsubishi på 680 kW.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!