Rolls Royce ska bli Kongsberg

Rolls Royce är idag ett företag som tillverkar och utvecklar utrustning till flygplan, flygplansmotorer, fartygsmotorer och dieselmotorer för annan användning, utvecklar och designar fartyg, utrustning till fartyg, fartygselektronik med mera.

När det gäller fartyg designar företaget alla typer av fartyg såsom specialfartyg, militär fartyg, handelsfartyg, fartyg för handelsflottan, fartyg för offshore-branschen och fiskebåtar samt forsknings- och undersökningsfartyg. Denna verksamhet har med undantag av den militära sidan sålts till Kongsberg och affären kommer att slutföras i början av 2019.

Antalet anställda i den marina verksamheten (Rolls Royce Marine) är 3 600, de flesta i Norge där bland annat motorer, drivlinor med mera tillverkas i Bergen (Bergen Engines AS) där det finns 720 anställda. I Ålesund tillverkar Rolls Royce Marine AS kranar, däcksutrustning, vinschar, automations- och styrsystem med mera. Antalet anställda i Norge är 1 550 vara omkring 1 500 i Ålesund. i Trondheim tillverkas generatorer, elmotorer, elsystem etc i en mindre anläggning. I Finland tillverkas däcksmaskineri, propellrar, vattenjet etc i Rauma och Kokkola med 490 respektive 80 anställda, i Sverige tillverkas propellrar, vattenjetmotorer och en del annan drivutrustning i Kristinehamn (KaMeWa Holding AB med dotterbolagen Rolls Royce AB och KaMeWa AB). Antalet anställda i den svenska verksamheten är 200.

Kongsberg har totalt 7 000 anställda varav 3 700 anställda i Kongsberg Maritime (1 800 i Horten i Norge). Företaget är statligt kontrollerat med en statlig ägarandel på 50%. Huvudprodukter är navigationssystem, styrsystem, kontrollsystem, övervakningssystem, mätutrustning, givare av olika slag, kamerasystem, sonarsystem, ekolod med mera för fartyg, motorer, drivlinor, däcksutrustning med mera. I företaget ingår Simrad som utvecklar och tillverkar navigationutrustning, ekolod, radarsystem etc, till stor del för fisket.

På fiskebåtssidan har Rolls Royce idag två grundkonstruktioner, en för stora demersala trålare och en för stora kombinerade snörpvadsbåtar och pelagiska trålare.

Demersal trålare

Demersal trålare

Kombinerad snörpvadsbåt och pelagisk trålare

Kombinerad snörpvadsbåt och pelagisk trålare

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!