Knarr Maritime

Knarr Maritime är en isländsk koncern som består av flera ingående bolag med egna varumärken och namn. Egentligen är det ett samarbetsföretag (konsortium) mellan flera företag för att få en starkare position på marknaden för fiskebåtar.

Det är Brimrun (återförsäljare av Furunos elektronik och navigationsutrustning på island), Frost som konstruerar kyl- och fryssystem för fiskebåtar, Naust Marine som gör trålvinschar med tillhörande utrustning, fartygsdesignföretagen Nautic och Skipatækni samt Skaginn 3X som gör fiskfabriker och frysanläggningar för fabrikstrålare. De i konsortiet ingående företagen har olika ägare.

Pelagisk trålare

Pelagisk trålare

Pelagisk fabrikstrålare

Pelagisk fabrikstrålare

Företaget designar fiskebåtar för de flesta ändamål, pelagiskt fiske demersalt fiske, fabrisktrålare, frystrålare och backebåtar (långrevsbåtar). Företagets design är mycket karakteristisk och väldigt annorlunda jämfört med tidigare generationers fiskebåtar och jämfört med konkurrenterna. Detta beror på den enorma bulben, som de kallar “Enduro Bow design” som deras konstruktioner är utrustade med. Företaget menar att det ger  bättre sjövärdighet och en bättre arbetsmiljö ombord.

Krabbfiskebåt

Krabbfiskebåt

Backebåt

Backebåt

Just nu finns 6 större fabrikstrålare av företagets design i beställning eller under konstruktion. Samtliga är beställda av ryska Norebo-koncernen och byggs eller ska byggas på Severnaya-varvet (Northern Shipyard) i St. Petersburg. Beställningen från Norebo är resultatet av en medveten satsning på den ryska marknaden.

Frystrålare

Frystrålare

Demersal färskfisktrålare

Demersal färskfisktrålare

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!