Den oärlige Conrad Stralka

Conrad Stralka är företrädare för lobby- och lögnorganisationen BalticSea2020. Regelbundet för han fram oärliga, felaktiga och rent lögnaktiga påståenden i media. Nu senats i en artikel i UNT om Östersjön och trålning. Att en mycket liten del av svensk hav faktiskt trålas och att ett 6 gånger större område är skyddat från trålning än ytan på våra marina skyddade områden låtsas han inte om. Det har jag berört i ett tidigare inlägg.

Men i UNT-artikeln så hittar han också på en massa annat. Det finns exempelvis inte 100 fall av olaglig trålning i skyddade områden som Stralka påstår. Det finns 10 falla där det skulle kunna röra sig om olaglig trålning, men det kan lika gärna handla om helt lagliga genomresor i trålfiskeförbudsområdet och felaktiga AIS-indikationer. Påståenden Conrad Stralka för fram är därför falskt. Han anklagelser mot Havs och vattenmyndigheten (HaV) och dess anställda är felaktiga. Det är också i det närmaste förtal när han påstår att de är korrupta och springer yrkesfiskarnas ärenden. Sanningshalten i påståendet är låg, för att inte säga obefintlig.

Han påstår också att benägenheten att följa lagstiftningen är låg hos yrkesfiskare. Detta är rent förtal av en hel yrkesgrupp. Den överväldigande majoriteten av yrkesfiskare följer lagen men naturligtvis finns de sådan som begått eller begår brott. Ibland med flit och ibland av misstag. Precis om i andra delar av befolkningen. Det är inte tecken på att yrkesfiskare inte vill följa lagen. Stralkas uttalande är fördomsfullt, föraktfullt och helt utan stöd i fakta och verklighet. Det är ett rent påhitt.

Det finns dock problem på detta område. Framförallt kanske kring räkfisket i Skagerak. Det finns i Sverige för många båtar i förhållande till räkkvoten och mycket tyder på allt inte kan gå riktigt till i alla lägen. Men det är politikerna som måste åtgärda situationen genom att besluta om individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) i räkfisket, kräftfisket och fiskfisket i Skagerak och Kattegatt. Det är inte tjänstemännen på HaV som är ansvariga även om jag tycker att de nog borde kunna lägga ett förslag om TFC för det demersala fisket på Västkusten. Det verkar uppriktigt sagt lite fegt att inte göra det.

Även i trålfisket på torsk i Östersjön förekommer det sannolikt en del olagliga utkast. Problemet här är felaktiga regler om storlekar och redskap samt dålig hälsa hos torsken som gör den mager och liten. Även detta är något som i praktiken bara politikerna kan ändra.

När det gäller kvoterna för torsk i Östersjön är det inget som Havs- och vattenmyndigheten beslutar om. Deras ansvar är bl.a. att se till att de beslutade kvoterna inte fiskas upp och att den lagstiftning och de regler som finns blir åtföljda. Conrad Stralkas anklagelser om att HaV har ansvar för kvoternas storlek är bara dumheter.

Att yrkesfiskare är en stark grupp i samhället är också bara dumheter. Det finns en bit över 1 000 registrerade yrkesfiskare. Av dessa är kanske 800 organiserade. Det är en mycket liten grupp som också i de flesta fall saknar ekonomiska och tidsmässiga resurser för att driva sina frågor. Fiskarkåren är i dagens svenska samhälle en svag grupp. Conrad Stralka fantiserar,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!