Mest läst på bloggen 2018

Det totala läsandet på bloggen har minskat något under 2018 jämfört med 2017. En stor anledning till detta är att den automatiska länkningen till olika sidor på facebook blivit sämre under året då den programvara jag använt för det slutat underhållas och inte längre fungerar.  Minskningen inträffade i början på året då det programmet inte längre gick att använda. Sen mars 2018 har antalet sidvisningar och läsare varit stabilt. Det kommer att bli ändring på detta så småningom med hjälp av ny programvara. Just nu använder jag automatisk länkning som finns inbyggt i hemsidans programvara wordpress. Den tillåter bara länkning till en sida på facebook och inte till flera.

Totalt var det 339 396 unika sidvisningar år 2018 enligt WordPress (Google redovisar 287 483) jämfört med 390 239 år 2017. Antalet unika besökare under 2017 var 133 652 jämfört med 152 472 år 2017. Enligt Google Analytics var det totala antalet sidvisningar under år 2018 hela 667 558 stycken

De mest lästa artiklarna på bloggen år 2018 enligt statistiken på wordpress var följande inlägg mätt i totalt antal unika sidvisningar:

Inlägg Unika
Skarpsill, brisling, ansjovis, sardell och sardin 2 360
Danmarks största fiskebåtar 2018 1 746
Svensk fiskare död i Skagen 1 673
Sveriges största fiskebåtar 2018 1 410
Veckans båt – GG 707 Arkö 1 349
Att bli yrkesfiskare är inte lätt 1 058
Nya GG 229 Clipperton under konstruktion 954
Nordens största fiskebåtar 2018 908
Nya S 144 Themis 887
Kjeldsenbåt såld till Norge 882

I Googles statistik kan vi se både totala antalet sidvisningar och unika sidvisningar. Antalet unika sidvisningar skiljer sig från WordPress-statistiken. Google redovisar något lägre siffror:

Inlägg Totalt Unika
Skarpsill, brisling, ansjovis, sardell och sardin 4 580 2 189
Danmarks största fiskebåtar 2018 3 471 1 677
Svensk fiskare död i Skagen 3 405 1 484
Sveriges största fiskebåtar 2018 2 847 1 287
Veckans båt – GG 707 Arkö 2 442 1 096
Att bli yrkesfiskare är inte lätt 2 048 940
Nya GG 229 Clipperton under konstruktion 1 822 761
Nordens största fiskebåtar 2018 1 807 854
Nya S 144 Themis 1 803 793
GG 844 Idun sjönk väster om Härön 1 721 716

Att skriva om enskilda fiskebåtar och olyckor är det som generellt ger mest läsare. Men även listor på största båtar ger många läsare. Att skriva om enskilda företag, varv, vem som landar mest och liknande ger ganska många läsare. Mer politiska artiklar som polemiserar kring forskning eller andra personers tyckande har inte lika många läsare över tid även om en sådan artikel finns bland de tio mest lästa. De kan ha väldigt många den dag jag skriver dem, men har inte ett långt liv. Inte heller redovisande artiklar om forskning ger många läsare. Allra mest läst är dock en artikel som väl närmast kan betraktas som konsumentupplysning.

Under 2018 har jag inte skrivit några artiklar med veckans båt. Under 2019 kommer jag att återuppta skrivandet av sådana artiklar. För att underlaget inte ska bli för litet så kommer jag även att behandla historiska fiskebåtar.