Danska landningar av sill 2018 – båtar och företag

Danska fiskebåtar fiskar sill i Nordatlanten, Nordsjön, Limfjorden, Skagerak, Kattegatt och Östersjön. Limfjorden har ingen egen kvot utan det är en del av nordsjökvoten men kvotfördelning och landningar redovisas separat av danska myndigheter. I Östersjön finns det två kvoter, för västra respektive östra beståndet.

HG 264 Ruth

HG 264 Ruth. Bild: Bandholm Skibsbilleder

Sillen som fiskas i Nordatlanten är främst norsk vårlekande sill (NVG-sill), också kallad atlantoskandisk sill. Det är ett fåtal båtar som fiskar NVG-sill.

Landad NVG-sill 2018 per båt, båtnamn, ton, företag

HG 264 Ruth, 5 213, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
S 264 Astrid, 4 122, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
S 349 Gitte Henning, 2 581, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
HG 333 Isafold, 2 401, P/R HG 333 Isafold (Jørgensen & Mølgaard)
HG 265 Asbjørn, 2 818, Asbjørn A/S (fam. Magnusen)
HG 62 Beinur, 916, P/R Beinur (fam. Tindskard)

Nordsjösill fiskas av många fler båtar, men fisket domineras av samma båtar som också fiskar NVG-sill. Nästa största företag när det gäller nordsjösill var Astrid Fiskeri A/S med totalt 20798 ton landad sill år 2018. De viktigaste hemmahamnarna är Skagen, Hirtshals och Thyborøn.

Landad nordsjösill 2018 per båt, båtnamn, ton, företag

S 349 Gitte Henning, 22 084, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
HG 264 Ruth, 18 594, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
HG 333 Isafold, 18 288, P/R HG 333 Isafold (Jørgensen & Mølgaard)
S 264 Astrid, 14 301, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
HG 62 Beinur, 9 144, P/R Beinur (fam. Tindskard)
HG 265 Asbjørn, 8 812, Asbjørn A/S (fam. Magnusen)
S 364 Rockall, 6 497, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
L 920 Tina Jeanette, 6 400, P/R L 920 Tina Jeanette (Brdr. Langer A/S äger 75%)
S 144 Themis, 6 022, Themis Fiskeri A/S (fam. Ryberg)
E 349 Cattleya, 4 611, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
S 205 Ceton, 3 236, Gifico ApS (fam. Claesson)
E 727 Jette Kristine, 2 550, Jette Kristine E 727 ApS (Niels Arne Hounisen)
HM 379 Lingbank, 1 551, Lingbank Fiskeri ApS (fam. Rasmussen)
AS 202 Neptun, 455, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
L 106 Monsun, 451, Christer og Lennart Fiskeri ApS (fam. Jansson)
L 421 Cadiz, 439, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (Berndtsson & Börjesson)
SK 49 Emma, 214, Johannes Christensen
L 854 Helle Ronny, 213, P/R Helle Ronny L 854 (Conrad Hviid & Niki Andersen)

Landad sill från Skagerak och Kattegatt år 2018 per båt, båtnamn, ton, företag

AS 202 Neptun, 474, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
H 45 Lone, 325, Jakob Jørgensen
S 205 Ceton, 260, Gifico ApS (fam. Claesson)
H 29 Christina Mortensen, 254, Michael Fabricius Mortensen
H 218 Mette, 247, Leif Aage Larsen
S 264 Astrid, 177, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
H 10 Hanne, 131, Jens Evald Seestern Petersen

Fisket i den västra delen av Östersjön på det västra beståndet domineras av mindre båtar från Gilleleje på Själland. I östra Östersjön domineras fisket istället av svenskägda danskflaggade fiskebåtar som främst fiskar sill till fiskmjölsindustrin. Sill från Östersjön har tidigare (fram till och med 2018) inte fått säljas som livsmedel inom EU med undantag av Sverige, Finland och Baltikum. De viktigaste hemmahamnarna är Grenå, Gilleleje och Skagen.

Donsö_pelag4_Juni2016 - 20

AS 202 Neptun

Landad sill från västra Östersjön år 2018 per båt, båtnamn, ton, företag

H 218 Mette, 1 062, Leif Aage Larsen
H 29 Christina Mortensen, 1 027, Michael Fabricius Mortensen
H 45 Lone, 1 026, Jakob Jørgensen
H 10 Hanne, 820, Jens Evald Seestern Petersen
H 222 Rita, 68, Peter Birch
ND 50 Pernille-Patrick, 53, Peter Brandt

Landad sill från östra Östersjön år 2018 per båt, båtnamn, ton, företag

AS 202 Neptun, 3 143, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
AS 464 Stella Nova, 2 919, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson)
S 144 Themis, 2 679, Themis Fiskeri A/S (fam. Ryberg)
S 205 Ceton, 1 199, Gifico ApS (fam. Claesson)
HM 379 Lingbank, 936, Lingbank Fiskeri ApS (fam. Rasmussen)
S 364 Rockall, 550, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
S 47 Lasse, 215, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
S 49 Birgitte Martine, 154, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
H 29 Christina Mortensen, 40, Michael Fabricius Mortensen

När det gäller totala landningar av sill dominerar samma företag som också dominerar fisket i Nordsjön. Detta är naturligt då sill främst fiskas i Nordsjön inom det danska fisket.

Total mängd landad sill per båt 2018, båtnamn, ton, ägare

S 349 Gitte Henning, 24 655, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
HG 264 Ruth, 23 807, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
HG 333 Isafold, 20 689, P/R HG 333 Isafold (Jørgensen & Mølgaard)
S 264 Astrid, 18 423, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
HG 265 Asbjørn, 11 630, Asbjørn A/S (fam. Magnusen)
HG 62 Beinur, 10 060, P/R Beinur (fam. Tindskard)
S 144 Themis, 8 701, Themis Fiskeri A/S (fam. Ryberg)
S 364 Rockall, 6 497, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
L 920 Tina Jeanette, 6 400, P/R L 920 Tina Jeanette (Brdr. Langer A/S äger 75%)
E 349 Cattleya, 4 611, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
S 205 Ceton, 4 605, Gifico ApS (fam. Claesson)
AS 202 Neptun, 4 072, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)

Företagsmässigt är Gitte Henning A/S, Astrid Fiskeri A/S, Rederiet Ruth A/S och P/R HG 333 Isafold i stort sett lika stora när det gäller landad mängd sill.

Total mängd landad sill per företag 2018, företagsnamn, ton, ägare

Gitte Henning A/S, 25 026, Henning Kjeldsen
Astrid Fiskeri A/S, 24 920, fam. Johansson
Rederiet Ruth A/S, 23 807, Gullak Madsen
P/R HG 333 Isafold, 20 689, Jørgensen & Mølgaard (äger 94%)
Asbjørn A/S, 11 630, fam. Magnusen
P/R Beinur, 10 060, fam. Tindskard
Themis Fiskeri A/S, 8 701, fam. Ryberg
P/R L 920 Tina Jeanette, 6 400, fam. Langer (Brdr. Langer A/S äger 75%)
Cattleya A/S, 4 611, Flemming Pedersen
Gifico ApS , 4 605, fam. Claesson
Odeskar Fiskeri A/S, 4 072, fam. Andersson

Källor. Fiskeristyrelsen, Dansk Skibsregister, CVR-registret

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!