Danska landningar av brisling 2018 – båtar och företag

Danskt fiske av skarpsill (brisling) bedrivs främst i Nordsjön men även i Östersjön och Skagerak, Fisket bedrivs i stort sett uteslutande för fiskmjölsindustrin och brukar i Danmark kallas industrifiske, i Sverige oftast skrapfiske. Jag använder generellt beteckningen industrifiske då det bättre beskriver ändamålet för fisket. Att fisken ska levereras till fiskmjölsindustrin. I Danmark finns fiskmjölsfabriker i Skagen och Hanstholm (FF Skagen) och Thyborøn. Det mesta av brislingen landas därför i de tre hamnarna.

Det danska brislingfisket domineras av svenska yrkesfiskare som har danskflaggade båtar samt ett antal danska båtar som nästan enbart används till industrifiske. Rent generellt är industrifiske av brisling (skarpsill) lite av en svensk specialitet. Fisket av brisling kan variera mycket mellan olika år, dels beroende på hur stor tobiskvoten är men också beroende av hur stor brislingkvoten är. I Sverige fiskas skarpsill också för konsumtion i Skagerak. Jag vet inte om danska fiskare också gör det men en sak är säker. Vi borde äta mer skarpsill.

Themis_dop3 - 1

Landad brisling (skarpsill) från Nordsjön 2018 per båt, båtnamn, ton, företag

S 144 Themis, 17 558, Themis Fiskeri A/S (fam. Ryberg)
S 364 Rockall, 12 088, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
L 415 Stormy, 7 702, Mindbo ApS (fam. Christensen)
L 673 Meilsø, 7 694, P/R L 673 Meilsø (fam. Knak) (1)
E 727 Jette Kristine, 7 293, Jette Kristine E 727 ApS (Niels Arne Hounisen)
L 854 Helle Ronny, 7 074, P/R Helle Ronny L 854 (Conrad Hviid & Niki Andersen)
HG 62 Beinur, 6 327, Beinur A/S (fam. Tindskard) (6)
S 205 Ceton, 6 185, Gifico ApS (fam. Claesson)
L 106 Monsun, 6 131, Christer og Lennart Fiskeri ApS (fam. Jansson)
L 229 Lykke Hametner, 6 006, John Anker Hametner Larsen
L 920 Tina Jeanette, 5 948, P/R L 920 Tina Jeanette (Brdr. Langer A/S äger 75%) (2)
S 549 Stefanie, 4 992, August A/S (Kim Folmer Pedersen) (3)
L 573 Hallingsø, 4 654, P/R Hallingsø (fam. Knak) (1)
S 264 Astrid, 4 561, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
HG 265 Asbjørn, 4 512, Asbjørn A/S (fam. Magnusen)
AS 464 Stella Nova, 4 414, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson)
S 149 Birthe, 4 227, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
L 273 Olga Ruby, 4 154, P/R Olga Ruby (fam. Ruby)
AS 202 Neptun, 4 052, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
L 852 Michelle-Jasmine, 3 596, P/R Michelle Jasmine (fam. Kloster)
L 228 Susanita, 3 390, P/R Susanita (John Anker Hametner Larsen 75%) (4)
S 49 Birgitte Martine, 2 906, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
HM 379 Lingbank, 2 865, Lingbank Fiskeri ApS (fam. Rasmussen)
L 525 Thingholt, 2 671, John Anker Hametner Larsen (4)
RI 457 Kirsten Fjord, 2 432, P/R Kirsten Fjord (fam. Lodberg)
L 526 Lonny Hedvig, 2 416, P/R Lonny Hedvig (fam. Hovgaard Schmidt)
RI 275 Karinette, 2 284, P/R Karinette (Christoffer Iversen 75%) (5)
S 47 Lasse, 2 281, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
L 421 Cadiz, 2 198, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (Berndtsson & Börjesson)
L 441 Hametner Senior, 2 183, John Anker Hametner Larsen (4)
HG 333 Isafold, 1 968, P/R HG 333 Isafold (Jørgensen & Mølgaard) (7)
HG 64 Sigmundur, 1 963, Tn Hirtshals ApS (fam. Tindskard) (6)
R 500 Sophia Hametner, 1 940, John Anker Hametner Larsen (4)
RI 376 Victory, 1 379, Erik Jensen
E 349 Cattleya, 1 290, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
RI 428 Nordkysten, 1 048, P/R Nordkysten (Jens Frich) (5)
HM 265 Thronder, 1 035, Erik Vandet
O 91 Albatros, 844, Partsrederiet Albatros ApS (fam. Boll Clausen)
S 229 Maria Hametner, 748, John Anker Hametner Larsen (4)
S 430 Well-Bank, 682, S 430 Well-Bank ApS (Bang Andersen & Møller Kristiansen)
HM 80 Kåsdyb, 630, Ole Vangsgaard

FN 267 Emilie

FN 267 Emilie. Bild: Bandholm Skibsbilleder

I Skagerak fiskar brisling främst av mindre båtar och bara i begränsad omfattning.

Landad brisling (skarpsill) från Skagerak och Kattegatt 2018 per båt, båtnamn, ton, företag

FN 267 Emilie, 1 861, FN 267 Emilie ApS (Ejner Klitlund Jensen)
FN 109 Nordland, 909, Michael Nielsen
FN 321 Line Dalgaard, 352, FN 321 Line Dalgaard ApS (Frank Dalgaard Jensen)
HM 265 Thronder, 130, Erik Vandet

I Östersjön dominerar de svenska yrkesfiskarna nästan totalt.

Landad brisling (skarpsill) från Östersjön 2018 per båt, båtnamn, ton, företag

S 144 Themis, 4 652, Themis Fiskeri A/S (fam. Ryberg)
AS 464 Stella Nova, 4 594, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson)
S 49 Birgitte Martine, 3 699, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
S 47 Lasse, 2 969, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
S 205 Ceton, 2 378, Gifico ApS (fam. Claesson)
AS 202 Neptun, 2 257, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
HM 379 Lingbank, 1 970, Lingbank Fiskeri ApS (fam. Rasmussen)
S 364 Rockall, 1 029, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)

Landad brisling (skarpsill) totalt 2018 per båt, båtnamn, ton, företag

S 144 Themis, 22 210, Themis Fiskeri A/S (fam. Ryberg)
S 364 Rockall, 13 177, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
AS 464 Stella Nova, 9 008, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson)
S 205 Ceton, 8 563, Gifico ApS (fam. Claesson)
L 415 Stormy, 7 702, Mindbo ApS (fam. Christensen)
L 673 Meilsø, 7 694, P/R L 673 Meilsø (fam. Knak) (1)
E 727 Jette Kristine, 7 293, Jette Kristine E 727 ApS (Niels Arne Hounisen)
L 854 Helle Ronny, 7 074, P/R Helle Ronny L 854 (Conrad Hviid & Niki Andersen)
S 49 Birgitte Martine, 6 605, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
HG 62 Beinur, 6 327, Beinur A/S (fam. Tindskard) (6)
AS 202 Neptun, 6 309, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
L 106 Monsun, 6 131, Christer og Lennart Fiskeri ApS (fam. Jansson)
L 229 Lykke Hametner, 6 006, John Anker Hametner Larsen
L 920 Tina Jeanette, 5 948, P/R L 920 Tina Jeanette (Brdr. Langer A/S äger 75%) (2)
S 47 Lasse, 5 250, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
S 549 Stefanie, 4 992, August A/S (Kim Folmer Pedersen) (3)
HM 379 Lingbank, 4 835, Lingbank Fiskeri ApS (fam. Rasmussen)
L 573 Hallingsø, 4 654, P/R Hallingsø (fam. Knak) (1)
S 264 Astrid, 4 561, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
HG 265 Asbjørn, 4 512, Asbjørn A/S (fam. Magnusen)
S 149 Birthe, 4 227, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
L 273 Olga Ruby, 4 154, P/R Olga Ruby (fam. Ruby)

När det gäller landad mängd skarpsill (brisling) totalt så domineras landningarna av två företag, Themis Fiskeri A/S och Astrid Fiskeri A/S, med moderbolag som har huvudkontor på den lilla ön Rörö i Göteborgs skärgård.

Landad brisling (skarpsill) totalt 2018 per företag, företagsnamn, ton, ägare

Themis Fiskeri A/S, 22 210, fam. Ryberg
Astrid Fiskeri A/S, 17 738, fam. Johansson
John Anker Hametner Larsen, 16 938, (4)
Gitte Henning A/S, 16 082, Henning Kjeldsen (3)
Familjen Knak, 12 348, (1)
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 9 008, fam. Bryngelsson
Gifico ApS, 8 563, fam. Claesson
Familjen Tindskard 8 290, (6)
Mindbo ApS, 7 702, fam. Christensen
Jette Kristine E 727 ApS, 7 293, Niels Arne Hounisen
P/R Helle Ronny L 854, 7 074, Conrad Hviid & Niki Andersen
Odeskar Fiskeri A/S, 6 309, fam. Andersson
Christer og Lennart Fiskeri ApS, 6 131, fam. Jansson
P/R L 920 Tina Jeanette, 5 948, fam. Langer (2)
August A/S, 4 992, Kim Folmer Pedersen (3)
Lingbank Fiskeri ApS, 4 835, fam. Rasmussen
Asbjørn A/S, 4 512, fam. Magnusen
P/R Olga Ruby, 4 154, fam. Ruby

Läs också:

Källor: FiskeristyrelsenDansk SkibsregisterCVR-registret

Fotnoter:

(1) Familjen Knaks två båtar ägs av två partrederier som också har ägare utanför familjen. Andi Knak och Leif Knak äger tillsammans 60% i P/R L 673 Meilsø och P/R Hallingsø,  Danny Ørts Andersen 20% via Danny Ørts Andersen Fiskeri ApS och Rene Røn 20% via Rene Røn Fiskeri ApS.

(2) P/R L 920 Tina Jeanette ägs till 75% av Brdr. Langer A/S som ägs av Jens Peter Langer och Danny Broe Langer. 25% ägs av Jan Torp Nielsen.

(3) August A/S ägs formellt av Kim Folmer Pedersen. S 549 Stefanie har dock Henning Kjeldsens märke i fören och han sitter också i styrelsen för företaget. Företaget har också Henning Kjeldsens hemadress som sin adress. Det kan argumenteras för att August A/S i realiteten kontrolleras av Henning Kjeldsen. Räknas August A/S och Gitte Henning A/S ihop blir de totala landningarna 21 074 ton vilket då skulle göra Henning Kjeldsens verksamhet till den näst största brislingfiskaren efter familjen Ryberg med Themis Fiskeri A/S.

(4) John Anker Hametner Larsen äger flertalet av sina fiskebåtar personligen. L 228 Susanita ägs dock av ett partrederi i vilket han personligen äger 75% medan resterande 25% ägs av Tonsberg Byg ApS (tid. Trondur Fiskeri ApS) som han också äger personligen. S 229 Maria Hametner ägs också av ett partrederi vilket ägs till 70% av John Anker Hametner Larsen personligen och till 30% av bolag som ägs av honom.

(5) Jens Frich äger 51 % i P/R Nordkysten. Övriga ägare är Christoffer Iversen med 33% och Peder Muff Nielsen med 16%. Christoffer Iversen äger för sin del 95% i P/R Karinette medan Jens Frich äger 5%. Räknas landningarna från RI 428 Nordkysten och RI 275 Karinette ihop blir de totalt 3 332 ton.

(6) Fridalvur Virgarsson Tindskard äger 51% av Beinur A/S medan Runi Virgarsson Tindskard äger 38% och Gunnar Nolsø 11%. Tn Hirtshals ApS ägs av Tn Hirtshals Holding ApS som i sin tur ägs till 51,04% av Fridalvur Virgarsson Tindskard medan Runi Virgarsson Tindskard äger 37,84% och 11,11% av Gunnar Nolsø. Bolagen räknas i sammandraget som en enda verksamhet.

(7) P/R HG 333 Isafold ägs till 94 % av Karsten Mølgaard och Lise Bjørn Jørgensen och 6 % av kristian Larsen genom Kristian Larsen Holding Hirtshals ApS

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!