Ny produkt ger mobildatatäckning långt ut till havs

Att vara ute till havs innebär en hel del utmaningar när det kommer till uppkoppling för
mobil datakommunikation. Nu har operatören Net1 lanserat en ny tjänst som utnyttjar två
av Sveriges bästa mobilnät för att säkerställa att du alltid har täckning, så långt som 100 kilometer från land.

Yrkesfiskare har i dag ett kritiskt behov av uppkoppling för att sköta såväl rapportering av fiskeaktiviteter i vCatch som att få uppdaterade väderprognoser, men trots det är tillgången på mobilnätstäckning ute till havs fortfarande dålig. För att komma runt det känner sig många istället utlämnade till dyr satellitkommunikation och komplicerade installationer ombord för att kombinera olika nät.

Därför är tele- och säkerhetsföretaget Net1:s nya tjänst extra intressant för yrkesfiskare. Net 1 kallar sin nya tjänst – som lanseras i dagarna – för M2M Dual. Det innebär bredbandskommunikation mellan maskiner, som använder dubbla nät som den växlar mellan helt sömlöst. Lösningen kan köpas förkonfigurerad för att vara så enkel som möjligt att sätta upp i båten och den ger full redundans mellan två av Sveriges bästa mobilnät, i en och samma router. Om du tappar mottagning i det ena nätet tar det andra nätet automatiskt över, knappt utan att du märker något. Men det som verkligen imponerar är den
långa räckvidden på upp till 100 kilometer över havet.

”Tidigare har den som behövt säker redundans för sin uppkoppling behövt betala för flera anslutningar,och ofta både fast och mobilt. Det är dyrt långt ut i skogen och ute på sjön är det inte ens ett alternativ” säger Rickard Florin, försäljningsdirektör på Net1.

Tack vare den långa räckvidden kan M2M Dual ersätta mycket av satellitkommunikationen på fartygen, och därmed spara stora kostnader. Den nya tjänsten kostar inte mycket mer än ett vanligt mobilabonnemang, vilket är en bråkdel av kostnaden för satellitkommunikation.

”Vi såg möjligheten att skapa en tjänst som löser mångas problem med uppkoppling. Kunderna slipper lägga ner så mycket energi och kraft på att bara få det att fungera, utan kan istället fokusera på verksamheten och affären” säger Rickard Florin.

Net1 har specialiserat sig på säkra lösningar för kritisk datakommunikation, och är redan kända för att ha ett oerhört starkt mobilnät med bra täckning även långt ifrån masterna. Med en extern antenn i båtens mast förstärks täckningen ytterligare.

Kommunikationsföretaget Induo testade 2016 alla de stora operatörernas nät för maskin-till-maskin-kommunikation och gav Net1 ledarpinnen i flest kategorier, bland annat tillgänglighet och täckning.

”Net1 har inte snabbast hastighet i nätet men om man ser till genomsnittshastigheten över hela landet så är de klart bäst i den kategorin också. […] Vi ger därför Net1 ett extra plus i kanten och kan konstatera att deras totalerbjudande för M2M är mycket attraktivt” skrev Induo i sin rapport.

Gilla Annons på Patreon!
Become a patron at Patreon!