Danska landningar av tobis 2018 – båtar och företag

Tobis är en liten bottenlevande fisk som kommer upp en gång om året för att leka. Under den perioden bedrivs fiske på arten. Fisket bedrivs nästan uteslutande på brittiskt vatten i Nordsjön, framförallt på Dogger bank.. Det är dessutom ett fiske som i stort sett enbart bedrivs av danska, norska och svenska yrkesfiskare. Tobis är också en mycket kortlivad art vilket gör att kvoterna kan variera väldigt mycket mellan olika år.

Fiske av tobis bedrivs enbart för industriändamål, dvs för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Landningar från danska och svenska båtar sker framförallt i Thyborøn men även i Hanstholm och Skagen, de tre danska orter som har fiskmjölsfabriker. En del landas även i Norge. Fisket bedrivs i huvudsak av danka och danskägda båtar som bara ägnar sig åt industrifiske på brisling och tobis men svenska yrkesfiskare med danskflaggade båtar spelar också en stor roll i fisket.

frihamnen_no_tobis2016_ - 11

S 264 Astrid

Landad tobis 2018 per båt, båtnamn, ton, företag

S 264 Astrid, 10 310, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
HG 62 Beinur, 10 173, Beinur A/S (fam. Tindskard) (6)
HG 333 Isafold, 9 877, P/R HG 333 Isafold (Jørgensen & Mølgaard) (7)
S 144 Themis, 8 702, Themis Fiskeri A/S (fam. Ryberg)
S 364 Rockall, 8 965, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
E 349 Cattleya, 7 151, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
HG 265 Asbjørn, 6 864, Asbjørn A/S (fam. Magnusen)
S 205 Ceton, 6 209, Gifico ApS (fam. Claesson)
L 106 Monsun, 5 871, Christer og Lennart Fiskeri ApS (fam. Jansson)
L 673 Meilsø, 5 761, P/R L 673 Meilsø (fam. Knak) (1)
L 920 Tina Jeanette, 5 706, P/R L 920 Tina Jeanette (Brdr. Langer A/S äger 75%) (2)
L 415 Stormy, 5 296, Mindbo ApS (fam. Christensen)
L 854 Helle Ronny, 4 793, P/R Helle Ronny L 854 (Conrad Hviid & Niki Andersen)
E 727 Jette Kristine, 4 730, Jette Kristine E 727 ApS (Niels Arne Hounisen)
HM 379 Lingbank, 4 516, Lingbank Fiskeri ApS (fam. Rasmussen)
S 549 Stefanie, 4 294, August A/S (Kim Folmer Pedersen) (3)
L 273 Olga Ruby, 4 049, P/R Olga Ruby (fam. Ruby)
L 573 Hallingsø, 3 975, P/R Hallingsø (fam. Knak) (1)
HG 264 Ruth, 3 572, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
S 149 Birthe, 3 273, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
L 228 Susanita, 3 249, P/R Susanita (John Anker Hametner Larsen 75%) (4)
L 229 Lykke Hametner, 3 323, John Anker Hametner Larsen (4)
L 421 Cadiz, 3 100, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (Berndtsson & Börjesson)
AS 464 Stella Nova, 3 011, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (fam. Bryngelsson)
S 349 Gitte Henning, 2 778, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
R 500 Sophia Hametner, 2 694, John Anker Hametner Larsen (4)
S 229 Maria Hametner, 2 583, John Anker Hametner Larsen (4)
L 525 Thingholt, 2 372, John Anker Hametner Larsen (4)
AS 202 Neptun, 2 108, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson)
L 852 Michelle-Jasmine, 1 874, P/R Michelle Jasmine (fam. Kloster)
L 441 Hametner Senior, 1 800, John Anker Hametner Larsen
S 47 Lasse, 1 663, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
S 49 Birgitte Martine, 1 484, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
HG 64 Sigmundur, 1 338, Tn Hirtshals ApS (fam. Tindskard) (6)
RI 457 Kirsten Fjord, 1 208, P/R Kirsten Fjord (fam. Lodberg)
S 430 Well-Bank, 1 187, S 430 Well-Bank ApS (Bang Andersen & Møller Kristiansen)
H 45 Lone, 1 122, Jakob Jørgensen
ND 58 Moonlight, 1 115, Moonlight ND 58 A/S (Bo Spurr Nielsen)
FN 267 Emilie, 1 065, FN 267 Emilie ApS (Ejner Klitlund Jensen)
O 91 Albatros, 1 049, Partsrederiet Albatros ApS (fam. Boll Clausen)
HM 265 Thronder, 971, Erik Vandet
HG 236 Milton, 906, Jan Milton Woller
R 86 Lis-Hansa, 786, Allan Andersen
RI 428 Nordkysten, 747, P/R Nordkysten (Jens Frich) (5)
FN 321 Line Dalgaard, 726, FN 321 Line Dalgaard ApS (Frank Dalgaard Jensen)
ND 115 Marie Astrid, 706, Kristian Hilding Olsen
RI 376 Victory, 701, Erik Jensen
HM 424 Westbank, 671, Fiskeriselskabet Westbank ApS (Henrik Christensen)
R 3 Orion, 633, P/R Orion (fam. Christensen)
HM 119 Blue Ocean, 589, Jan Bjerre Christensen

Landad tobis 2018 per företag, företagsnamn, ton, ägare

Astrid Fiskeri A/S, 19 275, fam. Johansson
John Anker Hametner Larsen, 16 021, (4)
Familjen Tindskard 11 511, (6)
Familjen Knak, 9 736, (1)
Gitte Henning A/S, 9 198, Henning Kjeldsen (3)
Themis Fiskeri A/S, 8 702, fam. Ryberg
Asbjørn A/S, 6 864, fam. Magnusen
Gifico ApS, 6 209, fam. Claesson
Christer og Lennart Fiskeri ApS, 5 871, fam. Jansson
P/R L 920 Tina Jeanette, 5 706, fam. Langer (2)
Mindbo ApS, 5 296, fam. Christensen
P/R Helle Ronny L 854, 4 793, Conrad Hviid & Niki Andersen
Jette Kristine E 727 ApS, 4 730, Niels Arne Hounisen
Lingbank Fiskeri ApS, 4 516, fam. Rasmussen
August A/S, 4 294, Kim Folmer Pedersen (3)
P/R Olga Ruby, 4 049, fam. Ruby

Läs också:

Källor: FiskeristyrelsenDansk SkibsregisterCVR-registret

Fotnoter:

(1) Familjen Knaks två båtar ägs av två partrederier som också har ägare utanför familjen. Andi Knak och Leif Knak äger tillsammans 60% i P/R L 673 Meilsø och P/R Hallingsø,  Danny Ørts Andersen 20% via Danny Ørts Andersen Fiskeri ApS och Rene Røn 20% via Rene Røn Fiskeri ApS.

(2) P/R L 920 Tina Jeanette ägs till 75% av Brdr. Langer A/S som ägs av Jens Peter Langer och Danny Broe Langer. 25% ägs av Jan Torp Nielsen.

(3) August A/S ägs formellt av Kim Folmer Pedersen. S 549 Stefanie har dock Henning Kjeldsens märke i fören och han sitter också i styrelsen för företaget. Företaget har också Henning Kjeldsens hemadress som sin adress. Det kan argumenteras för att August A/S i realiteten kontrolleras av Henning Kjeldsen. Räknas August A/S och Gitte Henning A/S ihop blir de totala landningarna 21 074 ton vilket då skulle göra Henning Kjeldsens verksamhet till den näst största brislingfiskaren efter familjen Ryberg med Themis Fiskeri A/S.

(4) John Anker Hametner Larsen äger flertalet av sina fiskebåtar personligen. L 228 Susanita ägs dock av ett partrederi i vilket han personligen äger 75% medan resterande 25% ägs av Tonsberg Byg ApS (tid. Trondur Fiskeri ApS) som han också äger personligen. S 229 Maria Hametner ägs också av ett partrederi vilket ägs till 70% av John Anker Hametner Larsen personligen och till 30% av bolag som ägs av honom.

(5) Jens Frich äger 51 % i P/R Nordkysten. Övriga ägare är Christoffer Iversen med 33% och Peder Muff Nielsen med 16%. Christoffer Iversen äger för sin del 95% i P/R Karinette medan Jens Frich äger 5%. Räknas landningarna från RI 428 Nordkysten och RI 275 Karinette ihop blir de totalt 3 332 ton.

(6) Fridalvur Virgarsson Tindskard äger 51% av Beinur A/S medan Runi Virgarsson Tindskard äger 38% och Gunnar Nolsø 11%. Tn Hirtshals ApS ägs av Tn Hirtshals Holding ApS som i sin tur ägs till 51,04% av Fridalvur Virgarsson Tindskard medan Runi Virgarsson Tindskard äger 37,84% och 11,11% av Gunnar Nolsø. Bolagen räknas i sammandraget som en enda verksamhet.

(7) P/R HG 333 Isafold ägs till 94 % av Karsten Mølgaard och Lise Bjørn Jørgensen och 6 % av kristian Larsen genom Kristian Larsen Holding Hirtshals ApS

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!