Ett bra första år för Scandic Pelagic

Scandic Pelagic A/S är ett danskt-svenskt företagg med danskt huvudkontor men i huvudsak svenska ägare. Det är en sammanslagning av flera fiskbearbetningsföretag och idag har bolaget verksamhet i Skagen, Ålbæk, Västervik, Ellös, Mollösund och Ronehamn. Huvudägare är FF Skagen A/S med 70% av ägandet FF Skagen har i huvudsak svenska yrkesfiskare som intressenter och ägare. Minoritetsägare med 30% är Västkustfisk SVC AB som också ägs av svenska yrkesfiskare. Det totala antalet anställda är 300.

Företaget har haft sitt förts verksamhetsår och det har gått riktigt bra menar produktionsdirektör Ole Holm som dock enbart pratar om de två danska verksamheterna:

Ole Holm er yderst tilfreds med Scandic Pelagics første år, som han personligt har fundet god meget spændende. »Det går rigtig godt, og der er god kemi mellem medarbejderne fra de forskellige afdelinger. Vi har brugt året på at finde de bedste løsninger fra henholdsvis Skagen og Aalbæk og har efterfølgende samlet det bedste for at få den mest optimale løsning fremadrettet,« siger produktionsmanden videre. Han mener iøvrigt, at personalets forståelse for hinanden, hænger sammen med at samlingen af afdelingerne er sket af tredjepart.

»Jeg tror, det er godt, der er kommet en tredjepart som køber og sagt, at nu skal I skal I finde ud af at køre det her sammen. Der er ikke nogen, der har overtaget nogle andre og heller ingen der vil overstyre. Jeg føler i hvert fald ikke, at Aalbæk har været den lille og er blevet jordet af den store, absolut ikke,« siger Ole Holm.

Scandic Pelagic är den största uppköparen av sill från svenska yrkesfiskare. En stor del av den sill som fiskas i Östersjön och landas i Skagen och Västervik går dock inte till konsumtion utan går istället till FF Skagens fiskmjölsfabrik i Skagen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!