Extrema tobisår när vattenströmmarna på Dogger bank vänder

En del år finns de i överflöd. Det finns tillräckligt för alla såväl fåglar, valar, större fiskar som fiskare. Mängden och kvoterna för den lilla viktiga fiskarten tobis varierar kraftigt från år till år. Och ibland finns det år som inte bara är goda tobisår utan de är extremt goda tobisår.

Ny forskning från DTU Aqua visar en tydlig koppling mellan extremt bra årgångar för tobis och ändrade strömförhållanden i februari vid Doggerbank I Nordsjön. Tobisäggen kläcks i februari, mars och april. För de som kläcks i februari är strömförhållanden avgörande för hur många som överlever. Är strömförhållanden sådana att många överlever så blir det ett extremt gott tobisår:

For at finde ud af, præcis hvornår tobiserne klækker, undersøgte forskerne øresten fra tobislarver fra tre forskellige års overvågningstogter. De bittesmå øresten blev pillet ud af de få cm lange larver. I mikroskopet kunne man så tælle ringe – som på et træ. En ring for hver dag, de havde levet. Og dermed kunne forskerne fastslå, hvornår larverne var klækket.

”De klækker både i februar og marts og nogle i april. Men vi så ingen sammenhæng mellem ekstremt mange tobiser og ændret vandstrøm i marts, som det var tilfældet med ændret vandstrøm i februar. Det ser ud til, at hvis de, der klækker i februar, overlever, kan man få en rigtig stor bestand ud over det sædvandlige i nogle år, siger Ole Henriksen.

Forskarna har sett på mängden sand, fiskens ålder, matvanor och oceanografiska data såsom vattentemperatur och vattenströmmar under åren 1990 till 2013. Under den perioden fanns det fyra extremt goda årgångar för tobis och varje gång fanns det en period i februari när vattnet strömmade i motsatt riktning mot den som vanligtvis råder på Doggerbank.

De fyra extrema årgångarna 1994, 1996, 2001 och 2009 har direkt samband med ett omvänt vattenflödet i februari. Dessutom visar analyserna också att det sedan 2002 har skett en annan förändring av strömmarna, vilket kan kopplas till en tendens till genomsnittligt färre antal tobis under år när det inte finns så mycket.

90% av EU:s tobiskvot tas av danska yrkesfiskare och resterande 10% av svenska. Norska fiskare fångar tobis i nästan lika stor utsträckning som danska fiskare.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!