Sveriges största fiskebåtar 2019

GG 229 Clipperton

GG 229 Clipperton. Bild: Kent Bandholm/Bandholm Skibsbilleder

Under 2018 har en ny fiskebåt levererats till ett fiskeriföretag i Sverige. Det är GG 229 Clipperton som därmed också är den största fiskebåten i Sverige vad det gäller tonnage och längd. Störst motorstyrka har även fortsättningsvis GG 203 Ginneton från Fiskebäck. Alla båtarna på listorna ägnar sig åt pelagiskt fiske.

Under 2019 kommer två nya svenskflaggade båtar att levereras, GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland. Båda två kommer att ta plats på listan över de 10 största fiskebåtarna i Sverige. Allra största förblir dock GG 229 Clipperton.

Största svenska fiskebåtar 2019 efter tonnage, båt, bruttoton, hemmahamn, ägare

GG 229 Clipperton, 1 568, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 203 Ginneton, 1 424, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 505 Polar, 1 211, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
GG 330 Carmona, 1 023, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 778 Lövön, 807, Rönnäng, Lövön AB
GG 158 Sunnanland, 749, Fiskebäck, Axelsson
GG 764 Astrid, 705, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 218 Västfjord, 601, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 206 Ahlma, 514, Fiskebäck, Ahlma Fiskeri AB
GE 49 Arcadia, 399, Gävle, Rederi AB Engesberg

Största svenska fiskebåtarna 2019 efter längd, namn, meter, hemmahamn, ägare

GG 229 Clipperton, 63, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 505 Polar, 62, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
GG 203 Ginneton, 58, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 330 Carmona, 50, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 158 Sunnanland, 45, Fiskebäck, Axelsson
GG 778 Lövön, 44, Rönnäng, Lövön AB
GG 764 Astrid, 42, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 218 Västfjord, 42, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 206 Ahlma, 40, Fiskebäck, Ahlma Fiskeri AB
SM 53 Glomskär, 39, Öregrund, DE Fiske AB

Största svenska fiskebåtarna 2019 efter motorstyrka, namn, kW, hemmahamn, ägare

GG 203 Ginneton, 4 800, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 229 Clipperton, 2 999, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 505 Polar, 2 940, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
GG 764 Astrid, 2 760, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 158 Sunnanland, 2 480, Fiskebäck, Axelsson
GG 218 Västfjord, 2 040, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 330 Carmona, 2 000, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 778 Lövön, 2 000, Rönnäng, Lövön AB
GG 206 Ahlma, 1 600, Fiskebäck, Ahlma Fiskeri AB
GE 49 Arcadia, 1 170, Gävle, Rederi AB Engesberg

När det gäller svenskägda båtar så är de tre största ägda av Baltlanta AUB som ägs av den svenske affärsmannen Magnus Roth. Han har inte varit bosatt i Sverige på mycket länge. Två av företagets båtar hra litauisk flagg och en är flaggad på Komorerna. Alla tre fiskar normalt utanför västafrikas kust. Därefter följer tre båtar med dansk flagg vars ägare finns på Rörö utanför Göteborg. Det handlar om båtar ägda av familjen Johanssons Astrid Fiskeri och familjen Rybergs Themis Fiskeri. Fiskeri AB Ginneton och Gifico ApS har samma ägare, familjen Claesson i Fiskebäck.

Simonas Daukantas och systerbåten Ieva Simonaityte

Simonas Daukantas och systerbåten Ieva Simonaityte lastar över till Frio Antwerp. Bild: Baltlanta

Största svenskägda fiskebåtar 2019 efter tonnage, namn, bruttoton, hemmahamn, ägare, land

KL 870 Ieva Simonaityte, 7 765, Klaipeda, Baltlanta UAB, Litauen
KL 872 Simonas Daukantas, 7 765, Klaipeda, Baltlanta UAB, Litauen
Archimedes (Kovas), 5 979, Apia, Baltlanta UAB, Samoa
S 264 Astrid, 2 352, Skagen, Astrid Fiskeri A/S, Danmark
S 364 Rockall, 2 135, Skagen, Astrid Fiskeri A/S, Danmark
GG 229 Clipperton, 1 568, Donsö, B-C Pelagic AB, Sverige
S 144 Themis, 1 568, Skagen, Themis Fiskeri A/S, Danmark
GG 203 Ginneton, 1 424, Fiskeri AB Ginneton, Sverige
S 205 Ceton, 1 337, Skagen, Gifico ApS, Danmark
GG 505 Polar, 1 211, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB, Sverige

Största svenskägda fiskebåtar 2019 efter längd, namn, meter, hemmahamn, ägare, land

KL 870 Ieva Simonaityte, 120, Klaipeda, Baltlanta UAB, Litauen
KL 872 Simonas Daukantas, 120, Klaipeda, Baltlanta UAB, Litauen
Archimedes (Kovas), 118, Apia, Baltlanta UAB, Samoa
S 264 Astrid, 70, Skagen, Astrid Fiskeri A/S, Danmark
S 364 Rockall, 70, Skagen, Astrid Fiskeri A/S, Danmark
GG 229 Clipperton, 63, Donsö, B-C Pelagic AB, Sverige
S 144 Themis, 63, Skagen, Themis Fiskeri A/S, Danmark
S 205 Ceton, 63, Skagen, Gifico ApS, Danmark
GG 505 Polar, 62, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB, Sverige
GG 203 Ginneton, 58, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton, Sverige

Största svenskägda fiskebåtar 2019 efter motorstyrka, namn, kW, hemmahamn, ägare, land

KL 870 Ieva Simonaityte, 5 296, Klaipeda, Baltlanta UAB, Litauen
KL 872 Simonas Daukantas, 5 296, Klaipeda, Baltlanta UAB, Litauen
Archimedes (Kovas), 5 296, Apia, Baltlanta UAB, Samoa
GG 203 Ginneton, 4 800, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton, Sverige
S 264 Astrid, 2 999, Skagen, Astrid Fiskeri A/S, Danmark
S 364 Rockall, 2 999, Skagen, Astrid Fiskeri A/S, Danmark
GG 229 Clipperton, 2 999, Donsö, B-C Pelagic AB, Sverige
S 144 Themis, 2 999, Skagen, Themis Fiskeri A/S, Danmark
S 205 Ceton, 2 999, Skagen, Gifico ApS, Danmark
GG 505 Polar, 2 940, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB, Sverige

Källor till uppgifterna är Sveriges Skeppslista, Dansk Skibsregister, Ryska skeppsregistret, EU:s fartygsregister och DNV.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Sveriges största fiskebåtar 2019”

Kommentarer är stängda.