Rapport om överfiske helt utan verklighetskontakt

Nåt som kallar sig New Economics Foundation har gjort en rapport om överfiske, Landing the Blame, som är totalt verklighetsfrämmande. Det handlar om en helt oseriös rapport. För det första är det ett grundläggande fel med rapporten. Den utgår från ICES vetenskapliga råd och jämför med beslutad TAC (totalt tillåten fångst eller kvot). Om beslutad TAC är högre än föreslagen kvot från ICES anser NEF att det handla rom överfiske. De som står bakom rapporten bryr sig alltså inte om vad som fiskas öht.

När det gäller svenska kvoter har de också fått en del annat om bakfoten. Sillkvoten i Kattegatt och Skagerak förslogs inte bli noll som NEF hävdar i sin rapport. ICES föreslog att kvoten för Rügensill (Western Baltic Spring Spawners, WBSS) skull sättas till noll. Anledningen till rekommendationen var en ändrad matematisk modell. Beståndet har i verkligheten inte förändrats. Problemet med detta är att WBSS på hösten lever i Kattegatt och Skagerak tillsammans med Nordsjösill för vilken det inte förslog nån nollkvot. Kvoten (TAC) i Kattegatt och Skagerak består alltså både av WBSS och Nordsjösill. ICES rekommenderade alltså inte nollkvot i Skagerak och Kattegatt som NE påstår.

En rekommendation på nollkvot för Rügensill (WBSS) skulle dock innebär att ingen sill skulle kunna fiskas i Skagerak och Kattegatt då det inte går att skilja på Rügensill och Nordsjösill vid fiske eller när den fångats. En nollkvot för Rügensill var därför i verkligheten inte praktisk möjlig. Därför blev det en TAC satt också för Rügensill.

För makrill är problemet att tre länder, Färöarna, Island och Grönland fiskar makrill utan att egentligen ha någon kvot. De vill inte acceptera de överenskommelser som görs och den TAC som EU, Norge och Ryssland vill sätta i enlighet med ICES rekommendationer. Följden blir att TAC blir högre än ICES rekommendationer. Det är knappast ett problem som kan hänföras till EU eller enskilda EU-länder. Det kan dessutom också vara så att ICES rekommendationer för makrill är felaktiga beroende på att de använder en felaktig beräkningsmodell för beståndets storlek.

När det gäller de övriga arterna (torsk, blålånga, vitling) som rapporten från NEF påstår överfiskas av svenska fiskare är verkligheten den att ingen av de kvoterna fiskas över de vetenskapliga rekommendationerna i Sverige. Att TAC eventuellt satts över de vetenskapliga rekommendationerna innebär inte att det i praktiken finns nåt överfiske. Så rapporten är bara dumheter när det gäller Sverige och sannolikt en lika stor dumhet när det gäller andra länder. Den tycks skriven av folk som inte överhuvudtaget begriper fiske. I det sammanhanget är det mycket märkligt att norska Fiskeribladet tar rapporten på allvar. Det är ingen seriös rapport utan faktiskt bara dumheter.

PS rapporten lyckas inte ens namnge fiskeriansvarig minister i Sverige korrekt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!