Västkustfisk SVC AB – den okända fiskerikoncernen

Fiskekoncernen kring Västkustfisk SVC AB och FF Skagen A/S är mycket komplicerat uppbyggd med stiftelser (fonder), föreningar och aktiebolag. Därför blir också personliga styrelseuppdrag viktiga för att förstå att det i praktiken handlar om en koncern även om den är ganska löst ihopkopplad.

Västkustfisk SVC AB ägs av Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC). Företaget äger i sin tur 100% av Österlen Fiskeri & Fastighets AB, 75 % av Bua Shellfish AB och Sweden Seafood AB som i sin tur äger 50% av Sweden Salmon AB. De övriga 50% i Sweden Salmon AB ägs av Västkustfisk SVC AB. Medlemmar i SVC är svenska fiskare från framförallt Göteborg och Bohuslän, däribland ägarn av de stora pelagiska fiskeriföretagen, räkfiskeföretagen och kräftfiskeföretagen.

Koncernen kontrollerar också Göteborgs Fiskauktionsförening ek.för. med Sjötungan AB och Fiskeriservice SVC AB samt äger 30% av Scandic Pelagic Västervik AB som till 70% ägs av FF Skagen A/S. FF Skagen A/S som driver två stora fiskmjölsfabriker i Skagen och Hanstholm ägs till 61,88% av FF Skagen Fond. Scandic Pelagic AB har anläggningar i Skagen, Aalbæk, Västervik, Ronehamn, Mollösund och Ellös. De ägnar sig åt fiskförädling och fångstmottagning.

FF Skagen Fond kontrolleras av samma intressen som också i praktiken kontrollerar SVC, dvs främst de större svenska pelagiska fiskeriföretagen som exempelvis Båt GG 330 Carmona AB, Lövön AB, B-C Pelagic AB, Fiskeri AB Ginneton, Bryngeld Fiskeri AB, Torönland Fiskeri AB, Västfjord Fiskeri AB, Axfish AB, Ahlma Fiske AB och Västfjord Fiskeri AB. Andra intressenter i FF Skagen Fond är UAB Banginis i Litauen och sannolikt även Gitte Henning A/S,  Lingbank Fiskeri A/S, Karbak ApS, P/R HG 333 Isafold, Asbjørn A/S och en del andra danska fiskeriföretag.

Dessutom äger Västkustfisk SVC AB 14,3% av det polska fiskeriföretaget DP Pelagic z.o.o. Scandic Pelagic äger i sin tur 28,6% i DP Pelagic z.o.o och FF Skagen A/S äger 14,3%. Detta innebär i praktiken att intressena bakom Västkustfisk SVC AB kontrollerar DP Pelagic z.o.o som äger fiskebåten WŁA-139 Orka som ägnar sig åt pelagiskt fiske i Östersjön på polska kvoter. Resterande del av DP Pelagic ägs av familjen Sztormowski direkt (14,3%) och indirekt via familjeföretaget Gadus (24,6%).

Tidigare har sannolikt också PFG Fish AB, Kristine Fiskeri AB och Susanne Fischereigesellschaft mbH varit delägare i DP Pelagic. Kanske är de fortfarande ägare av de sista 3,9 procenten. Det sistnämnda bolaget äger Kutterfisch Zentrale som är ett Tysklands största fiskeriföretag. Ägare är Kai-Arne Schmidt som också är aktiv i Victoria Fischereigesellschaft mbH (NC 315 Victoria) som ägs av Nicklasson Fiskeri AB på Öckerö. Kristine Fiskeri AB äger Kristin Fischereigesellschaft mbH (NC 320 Kristin) med samma postadress som Victoria Fischereigesellschaft mbH.

Delvis samma ägarintressen som ligger bakom Västkustfisk SVC AB är också ägare av PFG Fish AB (ägs av Båt GG 330 Carmona, Lövön AB, Midlake Fiskeri AB och B-C Pelagic AB) med dotterbolaget PFG Hamn AB. PFG Fish AB bedriver fiskeriverksamhet via Fiskelaget PFG. Eftersom de inte har någon egen båt är det väl sannolikt så att de helt eller delvis bemannar WŁA-139 Orka. Dessutom bedriver Fiskelaget PFG fiskeriverksamhet åt Båt GG 330 Carmona AB och B-C Pelagic AB samt eventuellt också åt Lövön AB.

FF Skagen med dotterbolag (inkl Scandic Pelagic) har cirka 600 anställda. Västkustfisk SVC AB har 25.

Några centrala personer i företagsgruppen är Anders Gustafsson med styrelseuppdrag i FF Skagen Fond, PFG Fish AB och Båt GG 330 Carmona AB och det mindre fiskeriföretaget Båt GG 350 Liz AB. Karl Johnsson i styrelsen för PFG Fish AB, FF Skagen A/S och Midlake Fiskeri AB, Roger Skymne i Västkustfisk SVC AB, Scandic Pelagic Västervik AB och Göteborgs Fiskauktionsförening, Jens Borup  i FF Skagen A/S, FF Skagen Fond och Scandic Pelagic Västervik AB.

Västkustfisk SVC AB: Roger Skymne, Peter Sjöholm
Scandic Pelagic: Roger Skymne, Peter Sjöholm, Jens Borup, Johannes Palsson, E.R. Rasmussen
FF Skagen Fond: Jens Borup, Anders Gustafsson
FF Skagen A/S: Jens Borup, Karl Johnsson, Johannes Palsson, E.R. Rasmussen
PFG Fish AB: Karl Johnsson, Anders Gustafsson

 

 

Andra källor: Årsredovisningar

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!