Sänkta tobiskvoter i skuggan av Brexit

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har offentliggjort sina rekommendationer när det gäller tobisfisket under 2019. De rekommenderar en sänkning av kvoten i förhållande till 2018. I område 1, dvs Dogger bank rekommenderar de en kvot på 91 916 ton. Det är en sänkning från 134 461 ton år 2018 och 255 956 ton år 2017. Dogger bank är utan konkurrens det viktigaste området för tobisfiske och då dethuvudsakligen bedrivs i brittiskt vatten så kommer det att påverkas av Brexit. Delar av område 1 ligger dock i danskt, nederländskt och tyskt vatten.

Förvaltningsområden för tobis

Förvaltningsområden för tobis

För område 2 från Tyskland längs med den danska kusten och bort mot Sverige är egentligen en kvot på 0 rekommenderad, men ett begränsat fiske för att följa beståndsutvecklingen på maximalt 5 000 ton är föreslaget. Detsamma gäller område 4 invid den brittiska kusten där kvoten förra året var 59 345 ton.

I område 3 som främst ligger i norsk zon men till viss del också i brittisk zon är läget bättre men det har mycket liten betydelse för svenskt och danskt fiske. Det huvudsakliga fisket i zonen bedrivs i norska vatten av norska yrkesfiskare. Den rekommenderade kvoten i området är 133 610 ton.

Övriga tobisförvaltningsområden saknar betydelse. Tobis fiskas enbart för användning i fiskmjölsindustrin.

På grund av Brexit finns det också stora frågetecken när det gäller tobisfisket då en mycket stor del av fisket brukar ske i brittisk zon. Danmark har den överlägset största kvoten när det gäller tobis, följt av Norge och Sverige. Sverige har ok en mycket mindre kvot än de andra två länderna.

Ländernas ekonomiska zoner (EEZ) i Nordsjön.

Ländernas ekonomiska zoner (EEZ) i Nordsjön.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!