Elektrisk drift av fiskebåtar ger bättre lönsamhet och miljö

All teknik för att bygg elektriska småfiskebåtar, båtar för kustnära fiske, finns idag. En ombyggnad av mindre fiskebåtar till eldrift och eldrivna nybyggda kustfiskebåtar skulle ge mindre klimatfarliga utsläpp, bättre miljö och sannolikt ge ökad lönsamhet. Detta enligt en norsk rapport från Elektroforeningen, Nelfo, Miljøstiftelsen Bellona och företaget Siemens. Fiskebåtarna antas i rapporten framförallt byggas som hybridfartyg som då använder batterieldriften vid själva fisket och dieselelektrisk drift vid färden till och från fisket. Dieselelektirks drift har idag blivit allt vanligare bland större trålare och snörpvadsbåtar.

Nu är det väl sannolikt så att det inte skulle ha lika stor betydelse i Sverige som i Norge. Dels för att det vanligaste redskapet i svenskt kustfiske är bottentrål och då räcker sannolikt inte batteridrift till vid själva fisket. Om bottentrål byttes till snurrevad skulle dock med stor sannolikhet batteridrift kunna fungera. För mindre båtar som fiskar med burar, tinor, garn, ryssjor, dörj, backor, krok, snörpvad och snurrevad är dock elhybriddrift ett klart vettigt alternativ.

En omställning till eldrift och hybridbåtar skull leda till lägre dieselförbrukning vilket ger bättre lönsamhet och minskade miljö- och klimatfarliga utsläpp. Dessutom skulle den modernisering av fiskeflottan som utbytet av båtar skulle innebära också elda till bättre arbetsmiljö och komfort inom det småskaliga fisket.

Idag finns det väldigt få eldrivna fiskebåtar. I Norge finns det på sin höjd en handfull mindre båtar som är eldrivna medan det i Sverige inte finns en enda.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!