Risk för torskfiskestopp i Östersjön?

Torsken i framförallt östra Östersjön är extremt mager och småväxt. Orsakerna till detta är inte fastlagd, men det finns ett antal teorier. En teori är att det råder brist på föda under delar av torskens livscykel på grund av födobrist orsakad av klimatförändringar som medfört ett varmare hav. En annan teori tyder på att förekomsten av sälspridd levermask skapar undernärda och magra torskar. Bägge sakerna orsakar att torskarna dör av undernäring, av svält. Det är dock helt klart att de magra torskarna inte orsakas av yrkesfisket.

Men problemet med de magra torskarna kan kanske leda till att forskarna föreslår ett totalt torskfiskeförbud. I alla fall är det vad en journalist på Sveriges Radio tror. Även om forskarna inte verkar för fram den uppfattningen. Det känns dock onekligen som ett helt logiskt förslag men det kommer inte att rädda torsken. Eftersom fisket inte är problemet så hjälper det inte att stoppa fisket. Ett stopp för torskfisket skulle innebära en katastrof för Bornholm där många lever på torskfisket och det skulle också innebära större delen av det kvarvarande yrkesfisket i Skåne, Blekinge, Småland och på Öland skulle försvinna. En mindre katastrof för kustkulturen på Listerlandet, i Simrishamn, Karlskrona och ett antal andra ställen skulle vara följden.

Istället för fiskestopp borde licensjakt på säl införas Vidare måst fokus i kampen för torsken i Östersjön inriktas på att kräva krafttag mot utsläppen av växthusgaser. I Sverige handlar det senare främst om att minska biltrafiken, inklusive lastbilstrafiken. Det måste bli ett slut på att felaktiga och missriktade kampanjer mot bottentrålning och yrkesfiske som drivs av okunniga miljövänner och en del lögnaktiga forskare och organisationer.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!