Sälar orsak till mager torsk?

2018 inleddes ett projekt med att stödutfodra magra torskar i Östersjön. Det har dock visat sig att många av torskarna som fiskats upp för att matas har stora problem med levermask. Förekomsten av levermask innebär att torsken förblir mager trots stödutfodringen. Projektet har därför misslyckats med målsättningen att genom stödutfodring ge torskar som kan säljas till konsument. För friska troskar fungerar dock stödutfodring.

Levermask är en parasit som lever i torsken lever och som sprids av sälar. Levermask skulle faktiskt kunna vara huvudorsaken till torskens dåliga tillstånd i Östersjön. Det är en åsikt som yrkesfiskare framfört för länge sen utan att få något gehör. Mycket levermask verkar innebära att torskarna inte kan tillgodogöra sig den föda de äter. Att få bort levermasken är sannolikt väsentligt för att kunna rädda torsken i Östersjön

Det enda sättet att får bort levermasken är att kraftigt minska antalet sälar i Östersjön. Det kan bar ske genom omfattande jakt. Ska vi ha omfattande jakt på säl måste produkter tillverkade av säl få säljas. Det innebär att EU-reglerna kring säljakt måste ändras.

Projektet med stödutfodring av torsk kommer att fortsätta, nu med större fokus på forskning om levermask.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!