Ledarskribenten Leufstedt i Sydöstran begriper ingenting om lax och laxodlingar

Varje gång ledarskribenter i svenska tidningar skriver om fiske, fiskodling, fiske, fiskindustri etc tycks det bli totalt hjärnsläpp. Undantaget är ledarskribenterna på Bohusläningen, den enda tidning som verkar ha skribenter som kan nåt om fiske, fisk, fiskodling och liknande.

Nu är det en ledarskribent på Annacarin Leufstedt på Sydöstran som lämnat tankeförmågan i hemma. Hon har tagit del av journalistens Mårten Trofasts reportage om norsk laxodling i tidningen Filter. Det är reportage nerlusat med faktafel. Ett oseriöst reportage med falska uppgifter, lögner och rena fantasier.

Utifrån det reportaget som är baserat på Mikael Frödins äventyr och vedermödor kring en norsk laxodling har Annacarin Leufstedt skrivit en ledare helt baserad på felaktigheter och märkligheter. Det är en känslomässig reaktion på falska nyheter. Det är helt riktigt att det i laxodlingar finns problem med laxlus, ett litet kräftdjur som lever som en parasit på laxen. I det vilda flyttar sig sig laxen och lever inte lika tätt som i odlingar och därmed är laxlus inte ett stort problem. I laxodlingar blir de däremot ett stort problem. Därför används gifter för att döda laxlusen. Problemen med dessa gifter är att de också medför att vilda räkor och andra skaldjur också tar skada och dör.

För att minimera användningen av gifter har därför andra metoder för att bekämpa laxlus. En av dess metoder är att använda läppfiskar som äter laxlus. Leufstedt kaller dem putsarfiskar, men det korrekta namnet är läppfiskar. Det är vanliga fiske vid den norska och svenska kusten med namn som berggylta, stensnultra, brunsnultra, grässnultra, blågylta, brungylta och gräsgylta. Ett fåtal av dem fiskas på sätt att de fångas levande och säljs till laxodlingar för att bekämpa laxlus. De är i allmänhet inte hotade och inte utfiskade. Men fisket är och kan bara vara mycket begränsat. Leutstedt har total missuppfattat verkligheten.

Dessutom blandar Leufstedt ihop odlad lax med vild lax från Östersjön. Vild lax från Östersjön innehåller miljögifter som exempelvis dioxiner och därför rekommenderas barn och gravida kvinnor att inte äta sådan fisk för ofta. Vild lax från Östersjön finns i stort sett aldrig till salu i Sverige och om den finns är de så dyr att de flesta inte kan köpa den. Odlad lax är inte giftig på något sätt. Det finns inga som helst hälsomässiga faror med att äta odlad lax. Leufstedt är tyvärr helt okunnig om saken och det gör att hennes ledare om odlad lax är totalt osaklig och felaktig på punkt efter punkt.

Det finns miljömässiga problem och problem vad det gäller biologisk mångfald när det gäller odlad lax. Däremot finns det inga hälsomässiga problem.

Norge är att de länder där de miljömässiga problemen är minst. I andra länder som exempelvis Chile är de miljömässiga problemen med laxodlingar oändligt mycket större än i Norge. att därflr inet äta odald lax från Norge är faktisk bara korkat.

Odlad norsk lax är sannolikt den bästa laxen någon kan äta. Ur hälsosynpunkt, såväl som ur miljösynpunkt. Annacarin Leufstedts ledare om odlad lax saknar faktiskt all substans.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!